В. Нікула, канд. екон. наук, доцент Сибійський університет “Лучан Блага”, Сібіу, Румунія, С.Спану, канд. екон. наук Сибійський університет “Лучан Блага”, Сібіу, Румунія СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ ТА ВІДПОЧИНОК – ВИДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ПРОВІНЦІЇ СІБІУ

Чудове географічне розташування, чистота природи, доступність місць, багатство і різноманітність культурної спадщини, зробили провінцію Сібіу областю з великим туристичним потенціалом. Площа провінції займає більш ніж 30% від загальної площі Сібіу. Хоча це й сільська місцевість, туристичні пропозиції є різноманітними та активними (туризм і відпочинок, традиційна кухня, культурний туризм і охоплення бізнес-сегменту за допомогою спеціальних засобів, все це на додаток до відпочинку), і ступінь комфорту збільшується. У провінції Сібіу, агротуризм і сільський туризм створює можливості для місцевого та регіонального економічного зростання та створення нових робочих місць шляхом освоєння культурної і природної спадщини. Крім того, важливою частиною нових робочих місць, створених являє собою можливість для регіональної жіночої зайнятості. Звідси необхідність для реалізації багатьох проектів, які висувають на перший план стабілізаціїю активного населення в сільській місцевості, капіталізація природного і антропного туристичного потенціалу в контексті екологічної економіки, і, таким чином, підвищення рівня життя.

Ключові слова: стійкість, сільський туризм, агротуризм, розвиток

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/174-9/8

References

1. Brown, L. (2011), Lumea pe marginea prăpastiei – cum să pre- venim colapsul ecologic şi economic, Ed. Tehnică, Bucureşti.
2. Brown, L. R. (2010), Planul B 2.0 pentru salvarea unei planete sub presiune şi a unei civilizaţii în impas, Ed. Tehnică, Bucureşti.
3. Dorobanțu, M.R, Nistoreanu, P. (2012), Rural Tourism and Ecot- ourism – the Main Priorities in Sustainable Development Orientations of Rural Local Communities in Romania,Economy Transdisciplinarity Cogni- tion, XV (1).
4. Gheorghe G., Nistoreanu B. G., Filip Alina, (2013), Produsele tradi- ţionale – vectori ai dezvoltării durabile pe pieţele regionale şi naţionale, Revista Amfiteatru Economic, Vol. XV, Nr. special 7.
5. Glăvan, V., Nicula, V. (2014), Satul turistic, o marcă pentru turismul rural românesc, în volumul Conferinței Internaționale Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective, Vatra Dornei.
6. Hornoiu R., (2009), Ecoturismul – orientare prioritară în dezvol- tarea durabilă a comunităţilor locale, Editura ASE, Bucureşti.
7. Hornoiu, R.,Nistoreanu, P., Tănase, M. O., (2009), ECOROM – propunere de sistem de indicatori pentru certificarea calităţii în ecoturism, Revista Amfiteatru Economic, vol. XI, nr. 26, p. 331-332.
8. Minciu Rodica, Pădurean Mihaela, Popescu Delia, Hornoiu R., (2012), Cererea pentru vacanţe/călătorii în ariile protejate – dimensiune a comportamentului ecologic al turiştilor, Revista Amfiteatru Economic Vol. XIV, Nr. 31, p.82.
9. Nicula V., Spânu Simona, Neagu Roxana, (2013), Regional Tour- ism Development in Romania – Consistency with Policies and Strategies Developed at EU Level, ELSEVIER – Procedia Economics and Finance, Volume 6 , http://dx.doi.org/10.1016/S2212-5671(13)00171-8, p. 530-541.
10. Stănciulescu Gabriela Cecilia, State Olimpia, (2012), Posibile in- terpretări ale comportamentului ecologic în turism, Revista Amfiteatru Eco- nomic, Vol. XIV, nr. 31.
11. Ţigu,G.,(2008),Diferenţeculturale,eticăşicomportamentturistic., Ed. ASE, București.
12. OMT(2009),Codulglobaldeeticăpentruturism.

Завантажити