А. Олiйник, д-р екон. наук, проф. Університет «Меморіал» м.Ньюфаундленд, Канада МІЖ ЗАХОДОМ ТА СХОДОМ: УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА НА ПЕРЕХРЕСТІ ДОРІГ

Українські економісти, як і суспільство в цілому, знаходяться в процесі переорієнтації зі Сходу на Захід. Однак репрезентативність і вплив їхніх робіт як у Росії, так і на Заході залишаються низькими. Запропонований аналіз публікаційної активності авторів, афілійованих з українськими науковими організаціями (з використанням даних Web of Science і eLibrary) підтверджує дані спостереження. У статті запропоновано в якості першого кроку в процесі переорієнтації сконцентруватися на створенні простору для економічних дебатів на національному рівні. Активні і здорові дебати на національному рівні здатні збільшити шанси українських економістів бути почутими за кордоном.

Ключові слова: економічні науки, Україна, активність публікації, контент аналіз.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/174-9/9

References
  1. Debouzy M. Le capitalisme “sauvage” aux Etats-Unis: 1860-1900 / M. Debouzy – Paris: Seuil, 1992. – 238 p.
  2. Eggertsson T. Economic Behavior and Institutions / T. Eggertsson – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 385 p. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511609404
  3. Foucault M. Security, Territory, Population. Lectures at the Collège de France, 1977-1978 / M. Foucault – Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2007. – 456 p. Translated by G. Burchell
  4. Krippendorff, K. Content Analysis: An Introduction to Its Methodol- ogy / K. Krippendorff – Thousand Oaks, CA: Sage, 2004. – 413 p. DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781412961288.n73
  5. Kuhn T.S. Scientific Paradigms // Sociology of Science: Selected Readings [Kuhn T.S.], edited by Barnes B. – Harmondsworth: Penguin Books, 1972. – pp. 80-104.
  6. North D.C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance / D.C. North – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 152 p.
  7. Oleinik A. The Invisible Hand of Power: An Economic Theory of Gatekeeping / Oleinik A. – London: Routledge, 2015. – 205 p.
  8. Oleinik A. Knowledge and Networking: On Communication in the Social Sciences / Oleinik A. – New Brunswick, NJ and London: Transaction Publishers, 2014. – 238 p.
  9. Oleinik A. The value of freedom: a case study of Ukraine / Oleinik A. // Southeast European and Black Sea Studies. – Vol.15, No.3. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/14683857.2015.1015316
  10. Veblen T. The higher learning in America: a memorandum on the conduct of universities by business men / T. Veblen – New York: Sagamore Press, 1957 (1918). – 209 p. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1835848
  11. Осин В. Академия и политический режим: неопатримониальная наука в Украине (и Молдове) / В. Осин // Ab Imperio. – 2014 – No3. – С. 295-360.

Завантажити