Т. Нагачевська, канд. екон. наук, доц., Н. Пластовець, економіст Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ОСОБЛИВОСТІ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОГО ЛАНЦЮГА АГРОБІЗНЕСУ

У статті обґрунтовано висновок щодо невідповідності стану процесів залучення прямих іноземних інвестицій в аграрному секторі світової економіки існуючим потребам галузі. Розкрито характеристику глобального виробничозбутового ланцюга агробізнесу в контексті інвестиційних процесів. Встановлено значну залученість країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою до переміщення іноземного капіталу в секторі сільськогосподарського виробництва та домінування розвинених країн у супутніх галузях. Виявлено світові тенденції процесів прямого іноземного інвестування секторів АПК. Визначено фактори активізації процесів іноземного інвестування в сільськогосподарському виробництві на сучасному етапі. Обґрунтовано напрями розробки і впровадження заходів державної інвестиційної політики, що спрямовані на підвищення ефективності аграрного сектору за допомогою використання іноземного капіталу.

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, транснаціональні корпорації, виробничо-збутовий ланцюг, аграрний сектор, продовольча проблема, інвестиційна політика.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/173-8/8

References
  1. Holoborodko, T. V. (2013), “Positive experience of China in managing investment processes in agrarian sector of economy”, Biznesinform, vol. 4, pp. 77–81. 2. United Nations Conference on Trade and Development (2009), “World investment report 2009: Transnational Corporations. Agricultural Production and Development. Overview”, World Investment Report Series, [Elektronniy resurs], available at: http://unctad.org/ru/docs/wir2009overview_ru.pdf, (Accessed 19 Aug 2015). 3. Drozd, N. V. (2013), “Sovereign wealth funds as special international investors under global financial downfall”, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka. Seriia: Ekonomika, vol. 144, pp. 7–10. 4. The official site of The Sime Darby Group (2015), “Investor Relations. Financial Results. 5-Year Financial Summary”, available at: http://www.simedarby.com/5_years_financial_summary.aspx (Accessed 19 Aug 2015). 5. Beintema, N. Stads, G. Fuglie, K. and Heisey, P. (2012), “ASTI Global Assessment of Agricultural R&D Spending: Developing Countries Accelerate Investment”, zthe Agricultural Science and Technology Indicators, International Food Policy Reseach Institute, Global Forum on Agricultural Research, [Elektronniy resurs], available at: http://www.asti.cgiar.org/pdf/ASTI_global_assessment.pdf (Accessed 19 Aug 2015). 6. The official site of The Financial Times magazine (2015), “FT 500 2015. Global 500 companies ranked by sector”, available at: http://www.ft.com/intl/cms/s/2/a352a706-16a0-11e5-b07f-00144feabdc0.html#axzz3jIBYd0FL (Accessed 21 Aug 2015). 7. The official site of The Financial Times magazine (2015), “FT 500 2015. Global 500 market value by sector”, available at: http://www.ft.com/intl/cms/s/2/a352a706-16a0-11e5-b07f-00144feabdc0.html#axzz3jIBYd0FL (Accessed 19 Aug 2015). 8. The official site of Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Top 10 Countries by Agriculture Orientation Index”, available at: http://faostat3.fao.org/browse/I/IC/E (Accessed 19 Aug 2015). 9. International Finance Corporation (2014), “IFC Annual Report 2014: Big Challenges. Big Solutions”, IFC Annual Report Series, [Elektronniy resurs], available at: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ 0edb7a004572ddb38bb6bb9916182e35/AR2014_Report.pdf?MOD=AJPERES (Accessed 19 Aug 2015). 10. The official site of International Trade Centre, “Investment Map – International Trade Statistics. Inward FDI by sector. Agriculture and hunting”, [Elektronniy resurs], available at: http://www.investmentmap.org/competitorCountry.aspx?selCtry=&selInds=A1&selOpt=&selYear= (Accessed 21 Aug 2015). 11.The official site of International Trade Centre, “Investment Map – International Trade Statistics. Outward FDI by sector. Agriculture and hunting”, [Elektronniy resurs], available at: http://www.investmentmap.org/potentialInvestor.aspx? selCtry=&selInds=A1&selOpt=&selYear= (Accessed 21 Aug 2015).
  2. The official site of International Trade Centre, “Investment Map – International Trade Statistics. Inward FDI by sector. Food, beverages and tobacco”, [Elektronniy resurs], available at: http://www.investmentmap.org/competitorCountry.aspx?selCtry=&selInds=A1&selOpt=&selYear= (Accessed 21 Aug 2015). 13.The official site of International Trade Centre, “Investment Map – International Trade Statistics. Outward FDI by sector. Food, beverages and tobacco”, [Elektronniy resurs], available at: http://www.investmentmap.org/potentialInvestor.aspx?selCtry=&selInds=A1&selOpt=&selYear= (Accessed 21 Aug 2015). 14.The Financial Times (2015), “The fDi Report 2015: Global greenfield investment trends”, The fDi Report Series, [Elektronniy resurs], available at: http://forms.fdiintelligence.com/report2015/ (Accessed 19 Aug 2015). 15. Food and Agriculture Organization of the United Nations (2015), “The State of Food and Agriculture: Investing in Agriculture for a Better Future”, The State of Food and Agriculture Series, [Elektronniy resurs], available at: http://www.fao.org/docrep/017/i3028e/i3028e.pdf (Accessed 19 Aug 2015). 16.Food and Agriculture Organization of the United Nations (2012), “Trends and Impacts of Foreign Investment in Developing Country Agriculture. Evidence from case studies”, FAO Publications, [Elektronniy resurs], available at: http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/INTERNATIONAL-TRADE/FDIs/Trends_publication_12_November_2012.pdf (Accessed 19 Aug 2015). 17. The official site of the United Nations Conference on Trade and Development, “Gross domestic product: GDP by type of expenditure, VA by kind of economic activity, total and shares, annual, 1970-2014”, available at: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=95 (Accessed 19 Aug 2015). 18.The official site of The World Bank Group, “Data. Indicators. Agriculture, value added (% of GDP)”, available at: http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS (Accessed 19 Aug 2015). 19.United Nations Conference on Trade and Development (2009), “World investment report 2009: Transnational Corporations. Agricultural Production and Development”, World Investment Report Series, [Elektronniy resurs], available at: http://unctad.org/en/Docs/wir2009_en.pdf (Accessed 19 Aug 2015). 20.The official site of the United Nations Conference on Trade and Development, “World Investment Report 2014, Annex Table No 26 Estimated world inward FDI flows, by sector and industry, 1990-1992 and 2010-2012”, available at: http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx.H (Accessed 4 Aug 2015). 21.The official site of the United Nations Conference on Trade and Development, “World Investment Report 2014, Annex Table No 27 Estimated world outward FDI flows, by sector and industry, 1990-1992 and 2010-2012”, available at: http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx.H (Accessed 4 Aug 2015). 22.United Nations Conference on Trade and Development (2009), “World investment report 2014: Investing in the SDGs: An Action Plan”, World Investment Report Series, [Online], available at: http://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf (Accessed 19 Aug 2015). 23.United Nations Conference on Trade and Development (2009), “World investment report 2015: Reforming International Investment Governance”, World Investment Report Series, [Elektronniy resurs], available at: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf (Accessed 19 Aug 2015). 24. Fyliuk G., Pimenova O. 2015. The Analysis of Experience of Developed Countries in the Appliance of State Support in the System of Management and Agricultural Development. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics., 5 (170), pp. 6-10. DOI: dx.doi.org/ 10.17721/1728-2667.2015/170-5/1

Завантажити

  • pdf 173_49-59
    File size: 875 kB Downloads: 1455