Ю. Буник, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ РОЛЬ ОБЛІГАЦІЙ ДІАСПОРИ ДЛЯ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

У статті розглянуто проблему випуску облігацій для діаспори як джерело фінансування національної економіки та фактор розвитку країни. Виявлено міжнародний досвід залучення заощаджень мігрантів та використання їх для випуску облігацій. А також розкрито перспективу випуску такого виду цінних паперів в Україні.

Ключові слова: грошові перекази; міграційний капітал; облігації для діаспори, заощадження мігрантів.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/173-8/10

References
  1. Gaidutskiy A.P. Migrants’ remittances in the system of international capital market. Thesis for obtaining the scien- tific degree of doctor of economics. Taras Shevchenko Kyiv National University. – Kyiv. – 2010.
  2. Grishnova O., Dmitruk S. Human Capital Under Crisis: Evaluation and Preservation Opportunities Search. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 2015, 5(170). DOI: dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/170-5/2 3. Investments in Bonds of Israel. Available at: http://www.israelbonds.com/invest.aspx
  3. E. Nosova. Household Savings as Source of Investment Resources in Ukraine. Bulletin of Taras Shevchenko Na- tional University of Kyiv. Economics, 2015, 5(167). DOI: dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/12 5. Diaspora Bonds and Remittances for Development. Available at: http://www.adb.org/news/videos/diaspora-bonds- and-remittances-development
  4. D. Ratha, M. Mohieldin. Bonds of the Diaspora. Available at: http://www.project-syndicate.org/commentary/ mahmoud-mohieldin-and-dilip-ratha-propose-a-new-way-to-channel-remittances-toward-development-goals
  5. Migrant Money is Key to Development. Available at: http://www.worldbank.org/en/news/video/2014/11/05/podcast- migrant-money-is-key-to-development
  6. Migrationand Development Brief 24. Available at: http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/ 334934-1288990760745/MigrationandDevelopmentBrief24.pdf
  7. Migrationand Development Brief 23. 2014. Available at: http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/ Resources/334934-1288990760745/MigrationandDevelopmentBrief23.pdf/ 10.Migrationand Development Brief 22 2014. Available at: http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/ Resources/334934-1288990760745/MigrationandDevelopmentBrief22.pdf/
  8. O’Neill A. Emigrant Remittances: Роlicies to Increase Inflows and Maximize Benefits // Indiana Journal of Global Le- gal Studies. – 2001. – N 1.

Завантажити