Т. Гайдай, д-р екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ МЕТОДОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ІСТОРИЧНИХ ТИПІВ НАУКОВОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ У ВИМІРІ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ

У статті досліджено еволюцію методологічних основ економічної теорії на різних історичних етапах її розвитку. Обґрунтована продуктивність реалізації для цього нового методологічного підходу, що полягає у використанні до­сягнень сучасної філософії науки, зокрема виділення і дослідження основних історичних типів наукової раціональнос­ті, які домінують на певних історичних етапах зрілості науки. Структуровані і розкриті основні методологічні озна­ки таких історичних типів наукової раціональності, як класична (кінець ХУІЇ ст. – 70-ті рр. XIX ст.), некласична (70-ті рр. ХІХ ст. – 70-ті рр. ХХ ст.) та постнекласична (70-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) економічна теорія.

На ґрунті методологічного аналізу акцентовані ідеологічні, онтологічні та гносеологічні домінанти основних ти­пів наукової раціональності економічної теорії, показані відмінності їх головних методів і на цій основі аргументована неправомірність наявних в економічній літературі спроб прямого ототожнення або спрощеної редукції більш зрілих типів наукової раціональності до менш зрілих. Розкрито внесок провідних представників класичної, некласичної і по- стнекласичної економічної науки в розробку нормативної та позитивної економічної методології. Показана загальна тенденція до посилення методологічного плюралізму, пардигмальної поліструктурності і міждисциплінарності тео­ретичного економічного знання в ході його історичного розвитку.

Ключові слова: економічна методологія, філософія науки, історичні типи наукової раціональності, класична, некла­сична, постнекласична економічна наука.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/176-11/1

References
 1. Shumpeter, J.A., 2001. The History ofEconomic Analysis. In 3 v. St. Petersburg: Economic School. V. 1. LVI. + 494 p.; V. 2. VIII + 494 s.; V. 3. X + 678 p.
 2. Bazylevych, V.D., Ilyin, V.V., 2011. The Philosophy of Economy.History. Monograph. Kyiv: Znannya, 928 p.
 3. Bazylevych, V.D., 2012. The PhilosophicalOrientation ofEconomic andMethodological Studies. European Vectorof Economic Development, 2, pp. 14-17.
 4. Galchynskiy, A., 2010. The Economic Methodology.Logic Update: Lectures. Kyiv: ADEF-Ukraine, 572 p.
 5. Galchynskiy, A., 2012. The Economic Development: Methodology RenewedParadigm.Economy of Ukraine, 5, pp. 4-17.
 6. Grazhevskaya, N.I., 2013. TheMethodologicalGuidelinesSynergetic Approachin Economic Research. The Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine. Economics, 146, pp. 26-29. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/146-5/7
 7. Grytsenko, A.A., 2012.The Methodological Bases of Studying the Relationship of Complementarity and Contradictionsin Socio-Economic Development of Society. European Vectorof Economic Development, 2 (13), pp. 494-498.
 8. Tarasevich, V.M., 2004. ThePostnenclassicalScienceandEconomics. Economy of Ukraine, 2, pp. 59-65.
 9. Philipenko, A.S., 2014. The Economic World: Ontology. Economic Theory, 3, pp. 38-47.
 10. Stiopin, V.S., 2006. ThePhilosophy of Science.Common Problems: Textbook. Moscow: Gardaryky, 384 p.
 11. Lebedev, S.A., 2011. ThePhilosophy of Science: Glossary. Moscow: Academic Project, 269 p.
 12. Blaug, M., 2004. The Methodology of Economics, or, How Economists Explain. Moscow: Journalof EconomicsQuestions “, 416 p.
 13. McCloskey, D.N., 2011. TheRhetoric of Economics. Origins: TheSocio-Cultural Environmentof Economic Activityand EconomicKnowledge. Moscow: HSE, pp. 252-320.
 14. Robinson, J., 1986. The Economic Theoryof Imperfect Competition. Moscow: Progress, 472 p.
 15. Gaidai, T.V., 2015. The Methodologicalreflectiononhistorical formsofeconomics. Paradigmshiftsin economic theoryXXIcentury.MaterialsII internationalscientific and practical conference. – Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, V. 1, pp. 74-78.

Завантажити

 • pdf 176_1
  File size: 373 kB Downloads: 491