О. Черняк, д-р екон. наук, проф., Г. Харламова, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКИХ СЛУЖБ В УКРАЇНІ: ДОСВІД МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ ТЕМПУС IMPRESS

Стаття присвячена аналізу роботи міжнародного проекту ТЕМПУС “IMPRESS” – “Підвищення ефективності сту­дентських служб” 530534-Tempus-1-2012-1-UK-Tempus-SMGR. Основною метою проекту є створення сучасних Центрів підтримки студентських служб у провідних класичних університетах України. Детально структуру навчального кур­су “Soft Skills”, розробленого за сучасними міжнародними академічними стандартами підготовки висококваліфікова­них фахівців із вищою освітою В межах зазначеного курсу студенти отримають знання та навички, які сприятимуть їх повноцінній адаптації як до навчання у ВНЗ, так і до подальшої професійної діяльності, нададуть додаткових пре­ференцій у працевлаштуванні, сформують уміння самопрезентації, роботи в команді, прийняття рішень, активізу­ють ауторефлексивні здібності, розвинуть критичне мислення.

Ключові слова: софт скілс, студентські служби, ТЕМПУС.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/176-11/9

References
  1. Ihsen VDI-Beruf und Karriere: Karriere für Ingenieurinnen. – Ergebnisse des VDI-PoMtikdialoges vom , 2003.
  2. Skills for modern Ukraine. Kyiv, Word Bank Group, 2015, 20 p. – access mode: http://www.ipq.org.ua/ua/news/93
  3. Schulz B. The importance of soft skills: Education beyond academic knowledge. access mode: http://hdl.handle.net/10628/39

Завантажити

  • pdf 176_9
    File size: 312 kB Downloads: 413