І. Лук’яненко, д-р екон. наук, проф., Р. Семко, канд. екон. наук, доц. Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Київ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ЕВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ QUEST III З РОЗШИРЕНИМ ФІСКАЛЬНИМ БЛОКОМ

У статті детально проаналізовано логіку побудови, виведено та уточнено основні рівняння динамічної стохас- тичної макромоделі загальної рівноваги QUEST III, яка розроблена в рамках Європейської комісії. Особливістю моделі є одночасна наявність монетарного та розширеного фіскального блоків, що дозволяє проаналізувати дію комплексних шоків на ключові макроекономічні показники та оцінити їх синергетичний ефект. Результати реалізації моделі на реальній інформації показують, що одночасне застосування як монетарних, так і фіскальних інструментів є досить ефективним способом для запобігання розвитку стагфляції, тобто різкому падінню виробництва та росту цін.

Ключові слова: динамічна стохастична модель загальної рівноваги, монетарна та фіскальна політика, комплексні шоки, шок пропозиції, стагфляція.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/177-12/3

References
 1. Semko, R. B. (2011). Bayesian Estimation Of Small-Scale Dsge Model Of The Ukrainian Economy. Scientific Notes of NaUKMA. Economic Sciences
 2. Lukyanenko, I. G., & Semko, R. B. (2012). Forecasting The Consequences Of Economic Policy By Means Of General Equilibrium Model. Actual Problems of Economics/Aktual’ni Problemi Ekonomlki, (8).
 3. Lukianenko, I., & Semko, R. (2012). Monetary policy and fluctuations on Ukraine’s stock market. Economy and Forecasting, (4), 110-122.
 4. Chernyak, O., & Bazhenova, O. (2010). Stability Price Index: Pecularity Of Modeling In Ukraine. A Argument A Argument,
 5. Bazhenova, O., 2015. Modeling of World’s Systemically Important Economies Impact on the Dynamics of Macroeconomic Indicators in Ukraine. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 2, pp. 36-42. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/6
 6. Stavytskyy, A.V., Homyak, V.R., 2010. The Effectiveness of Monetary Transmission Mechanism In Ukraine. Finances of Ukraine, 7, pp. 50-58.
 7. Petryk, O., & Nikolaychuk, S. (2006). Structural Model of the Transmission Mechanism of the Monetary Policy in Ukraine. National Bank of Ukraine.
 8. Lukianenko, I.G., 2012. Modelling effects of fiscal policy on the Ukrainian economy. Scientific Journal Business Infor”, 4, pp. 197-201.
 9. Brumnik, R., Klebanova, T., Guryanova, L., Kavun, S., & Trydid, O. (2014). Simulation of Territorial Development Based on Fiscal Policy Tools. Mathematical Problems in Engineering, 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2014/843976
 10. Nikolaychuk, S., Sholomytskyi,Y., 2015. Using Macroeconomic Models for Monetary Policy in Ukraine. Visnyk of the National Bank of Ukraine, 233, pp. 54-64.
 11. Ratto, M., Roeger, W., & in’t Veld, J. (2009). QUEST III: An estimated open-economy DSGE model of the euro area with fiscal and monetary policy, Economic Modelling, 26(1), 222-233. doi:  http://dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2008.06.014
 12. Labus, M., 2014. QUEST Serbia: DSGE Model with Practical Guide. Belox. Beograd. Available at: http://www.belox.rs/uploads/sr/publikacije/studije-i-izve-taji/quest_serbia-dsge-odel/QUEST_Serbia_Paper_for_print2_1_1_1_1.pdf.
 13. Danthine, J. P., & Donaldson, J. B. (1986). Inflation and asset prices in an exchange economy. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 585-605. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1911309
 14. Adjemian, S., Bastani, H., Juillard, M., Mihoubi, F., Perendia, G., Ratto, M., & Villemot, S. (2011). Dynare: Reference manual, version 4. Dynare Working Papers 1, CEPREMAP.

Завантажити

 • pdf 177_3
  File size: 461 kB Downloads: 370