Є. Калюга, д-р екон. наук, проф. Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ, Україна БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЯК ОСНОВА ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ НАРАХУВАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ

Досліджено складові бюджетної класифікації України, що використовується для ведення бухгалтерського обліку та виконання бюджетів різних рівнів. Запропоновано п’ятирівневу ієрархію нормативних документів відповідно до міжнародної практики. Зроблено аналіз бюджетної класифікації України та розробленої відповідно до IMF GFSM 2001 р., як основу для застосування методу нарахування в державному секторі. Внесено пропозиції щодо вдосконалення бюджетної класифікації та методу нарахування.

Ключові слова: бюджет; бюджетна класифікація; метод нарахування

Надійшла до редколегії 02.01.2016

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/179-2/3

References

 1. The strategy for modernization of the system of accounting in the public sector for 2007-2015 years”: approved by the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of January 16, 2007 № 34 [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-%D0%BF.
 2. Government Finance Statistics Manual 2001 (GFSM 2001). Statistical office. – 2nd – 230 p. Revised edition of the Government Finance Statistics Manual of 1986. Finance, Public-Statistics-Handbooks, manuals, etc. I. International Monetary Fund. Statistics Dept. II. Government Finance Statistics Manual 2001 (GFSM 2001).
 3. National statements (standards) of accounting in public sector: approved by the order of the Ministry of finance of Ukraine of December 24, 2010 № 1629, registered in the Ministry of Justice on January 20, 2011 № 87/18825 [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0087-11.
 4. International financial reporting standards (IASB): International document of January 01, 2012 [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_010.
 5. Regulations on organization of accounting and reporting about fulfillment of state and local budgets in bodies of the State treasure service of Ukraine: approved by the Order of the Ministry of Finance of Ukraine of October 21, 2013 № 885, registered in the Ministry of Justice of Ukraine of November 08, 2013 № 1915/24447 [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1915-13.
 6. The Budget Code of Ukraine: the Law of Ukraine of July 08, 2010 № 2456-VI [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
 7. The Civil Code of Ukraine: the Law of Ukraine of 16.01.2003 № 435-IV [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 8. The Labor Code of Ukraine: the Law of Ukraine of December 10, 1971 № 322-VIM [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
 9. On accounting and financial reporting in Ukraine: the Law of Ukraine of July 16, 1999 № 996-XIV [Electronic re­source]. – Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 10. Survey of treasury community PEMPAL, that is practiced, on accounting and financial reporting in the public sector. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.pempal.org/data/upload/files/2012/11/tcop-survey-report-oct-2012_rus.pdf.
 11. Kaliieva D. Sh. “International public sector financial reporting standards” (IPSFRS). The accrual method”. [Electronic resource]. – Access mode: ecmf.kz/ru/files/msfo/stati/metodi%20i%20principi.pdf.
 12. Glossary of terms presented in International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) [Electronic resource]. – Access mode: http://195.78.68.18/minfin/document/81067/C.pdf.
 13. The Chart of Accounts in the public sector: approved by the Order of the Ministry of Finance of Ukraine of December 31, 2013 № 1203, registered in the Ministry of Justice of Ukraine of January 25, 2014 № 161/24938 [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14.
 14. The Instruction on the Usage of the Chart of Accounts of Implementation of the State and Local Budgets: approved by the Order of the State Treasure of Ukraine of November 28, 2000 № 119 [Electronic resource]. – Access mode: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DKU0809.html.

Завантажити

 • pdf 179_3
  File size: 298 kB Downloads: 456