А. Ставицький, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ БЕЗУМОВНОГО ДОХОДУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

У роботі проаналізована концепція безумовного доходу, якав ряді країн Європейського Союзу розглядається як заміна сучасній системі соціального забезпечення. За допомогою моделі раціонального індивіду показано, що за наяв­ності гарантованого доходу індивід буде обирати більш високооплачувану роботу з більшою ефективністю праці. Здійснено розрахунки витрат для впровадження подібної системи в Україні, вказано на першочергові кроки, що потрі­бно здійснити для успішної реалізації реформи.

Ключові слова: індивід, безумовний дохід, раціональність, соціальна сфера, зарплата, мотивація.

Надійшла до редколегії 24.12.2015

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/178-1/5

References

 1. Richard Samans, Jennifer Blanke, Gemma Corrigan, Margareta Drzeniek, 2015.The Inclusive Growth and Development Report 2015. Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth.pdf
 2. OECD (20l6), Income inequality (indicator). doi: 10.1787/459aa7f1-en (Accessed on 28 March 2016)
 3. Andrew G. Berg and Jonathan D. Ostry, 2011. Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin? International Monetary Fund, Research Department. http://dx.doi.org/10.5089/9781463926564.006 Available at: http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1108.pdf
 4. Jonathan D. Ostry, Andrew Berg, Charalambos G. Tsangarides, 2014.Redistribution, Inequality, and Growth. International Monetary Fund, Research Department. April, 2014.
 5. Rahul Anand, Volodymyr Tulin, Naresh Kumar, 2014. India: Defining and Explaining Inclusive Growth and Poverty Reduction. IMF Working Paper, Asia and Pacific Department. April 2014.
 6. Imf Policy Paper: Fiscal Policy And Income Inequality.Available at: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/012314.pdf
 7. Basic Income Grant Pilot Project. Assessment Report, April 2009.- Available at: http://www.bignam.org/Publications/pdf
 8. Bakaev O.O., Karagodova O.O., Kutah Y.O., 2004. Foundations of microeconomics: Teaching Manual. Kyiv, 2004. 267 p.
 9. Consolidated budget of Ukraine, Available at: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=23473384
 10. Report on the implementation of the budget for 2014.Pension Fund of Ukraine. Available at:http://www.pfu.gov.ua/pfu/doccatalog/document?id=227018/li>
 11. State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://ukrstat.gov.ua/

Завантажити

 • pdf 178_5
  File size: 412 kB Downloads: 746