Г. Филюк, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

У статті досліджено сучасний стан електроенергетики України. Проаналізовано проблеми, які перешкоджають розвитку галузі на сучасному етапі. Розкрито проблеми пререхресного субсидування. Окреслено шляхи подолання проблем.

Ключові слова. Енергетична галузь, енергія, енергоринок, оптова ринкова ціна електричної енергії, перехресне субси­дування, Об’єднана енергетична система, інвестиції, технологічна відсталість, ціноутворення на електричну енергію.

Надійшла до редколегії 05.03.2016

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/181-4/1

References

 1. Lir V. Efekt rykoshetu, abo yak unyknuty kryzy neplatezhiv v enerhetytsi Ukrayiny. Dzerkalo tyzhnya vid 30 sichnya 2015. Access mode: http://gazeta.dt.ua/energy_market/efekt-rikoshetu-abo-yak-uniknuti-krizi-neplatezhiv-v-energetici-ukrayini-_.html;
 2. Perelik sub”yektiv hospodars’koyi diyal’nosti, yaki otrymaly litsenziyi z vyrobnytstva elektrychnoyi enerhiyi; peredachi elektrychnoyi enerhiyi mahistral’nymy ta mizhderzhavnymy elektrychnymy merezhamy; peredachi elektrychnoyi enerhiyi mistsevymy (lokal’nymy) elektrychnymy merezhamy; postachannya elektrychnoyi enerhiyi za rehul’ovanym taryfom; optovoho postachannya elektrychnoyi enerhiyi [Elektronnyy resurs] // NKREKP: [sayt]. – Rezhym dostupu: http://www.nerc.gov.ua/?id=11996;
 3. Pro zatverdzhennya Umov ta Pravyl zdiysnennya pidpryyemnyts’koyi diyal’nosti z vyrobnytstva elektrychnoyi enerhiyi: Postanova NKRE vid 8.02.1996.#3 (zi zminamy ta dopovnennyamy) Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0174-96.
 4. Richnyy zvit DP “NEK “Ukraenerho” za 2013 , K., 2013, p. 8.
 5. Dohovir mizh chlenamy Optovoho rynku elektrychnoyi enerhiyi Ukrayiny (zi zminamy ta dopovnennyamy) – K.: Sammit-Knyha, 2011. – 416 p.
 6. Plan rozvytku Ob”yednanoyi enerhetychnoyi systemy Ukrayiny na 2016-2025 roky : Proekt. Access mode: http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/Pages/ua/DetailsNew.aspx?nID=1122
 7. Enerhetyka natsyonal’noy bezopasnosty: yznoshennbie TЭS podrbivayut konkurentosposobnost’ эkonomyky // Zhurnal “Forbex” Ukrayina. http://forbes.net.ua/nation/1410122-energetika-nacionalnoj-bezopasnosti-iznoshennye-tes- podryvayut-konkurentosposobnost-ekonomiki
 8. Atomna prolonhatsiya: skil’ky shche prosluzhat’ ukrayins’ki reaktory. http://forbes.net.ua/ua/nation/1407605-atomna- prolongaciya-skilki-shche-prosluzhat-ukrayinski-reaktori
 9. Yaderna enerhetyka u sviti ta Ukrayini: potochnyy stan ta perspektyvy rozvytku: doslidzhennya tsentru Razumkova. – K, 2015. – s. 9.
 10. Plan rozvytku Ob’yednanoyi enerhetychnoyi systemy Ukrayiny na 2016-2025. Access mode: https://drive.google.com/file/d/0BwZR8kgLwyBtSUV0MTJ0eGtPZHM/view
 11. Sakva Yu. Nyzkyy uroven’ raschetov na rbinke эlektrycheskoy эnerhyy y nekontrolyruembiy rost dolhov. Access mode: http://hubs.ua/discussions/pyat-bar-erov-dlya-ry-nka-elektricheskoj-energii-v-ukraine-chast-ii-60672.html
 12. Zvit Ministerstva enerhetyky i vuhil’noyi promyslovosti Ukrayiny za 2015 rik. – K., 2015. – 18 lyutoho 2016 roku.
 13. Zvit DP “Enerhorynok” pro osnovnu diyal’nist’ u 2015 rotsi. – K., 2016. – S. 13.
 14. Filyuk G. (2013) Problems And Way Of Increase Of Ukrainian Companies’ Competitiveness Under Globalization, Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 151, p. 5-8. http://dx.doi.org/10.17721/1728- 2667.2013/151-10/1

Завантажити