І. Новікова, канд. екон. наук, ст. наук. співроб. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ ПОРУШЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ТА СЬОГОДЕННІ ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

У статті проаналізовано інституційний аспект причин та наслідків порушення фінансової стабільності. Висвітле­но відомі історичні приклади виникнення інфляційних сплесків, а також шляхи налагодження фінансової рівноваги. Роз­глянуто значення інституційної нестабільності у контексті виникнення сучасних геополітичних викликів та соціально- економічних коливань в Україні. Надано рекомендації щодо подолання фінансових проблем в національній економіці.

Ключові слова: фінансова стабільність, ринкова економіка, банки, інфляція, інституційні реформи, євроінтеграція.

Надійшла до редколегії 15.04.16

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/182-5/4

References

 1. Orlov A.S., Georgiev V.A., Georgieva N.G., Sivohina T.A. (2004) Istoriya Rossii, Moscow, 520 p.
 2. Russkiy rubl. (1994) Dva veka istorii. XIX-XX vv., Moscow, 336 p.
 3. Bozheryanov I.N. (1897) Graf Egor Frantsevich Kankrin, ego zhizn, literaturnyie trudi i dvadtsatiletnyaya deyatelnost upravlenie ministerstvom finansov, S.-Peterburg, 250 p.
 4. Gindin I.F. (1927) Banki i promyishlennost v Rossii do 1917 g., Moscow-Leningrad, 208 p.
 5. Borovoy S.Ya. (1958) Kredit i banki Rossii (seredina XVII v. – 1861 g.) M.: Gosfinizdat,. – 288 p.
 6. Batyushkov D.D. (1904) Banki. Ih znachenie, operatsii, istoricheskoe razvitie i schetovodstvo: [posobie dlya izuchayuschih deyatelnost kreditnyih uchrezhdeniy], Vladikavkaz, 209 p.
 7. Mihalevskiy F.I. (1925) Istoriya deneg i kredita: [hrestomatiya], Moscow, 79 p. + III p.
 8. Vessel N.H. (1897) Nasha kreditnaya denezhnaya sistema, S.-Peterburg, 75 p.
 9. Shevchuk D.A. (2009) Istoriya ekonomiki: uchebnoe posobie, Moscow, 305 p.
 10. Bunge N.H. (1895) Ocherki politiko-ekonomicheskoy literaturyi, S.-Peterburg, 465 p.
 11. Rotbard M. (2009) Istoriya denezhnogo obrascheniya i bankovskogo dela v USA: ot kolonialnogo perioda do Vtoroy mirovoy voynyi, Chelyabinsk, IV+548 p.
 12. Potashov S. (2012) Krizis v Germanii: giperinflyatsiya 1919-1923 godov: Birzhevoy Lider. No.14, http://www.profi- forex.org/journal/number14/page12.html
 13. Nort D. (1997) Institutyi, institutsionalnyie izmeneniya i funktsionirovanie ekonomiki, Moscow, 180 p.
 14. Statystychna informatsiia shchodo borhu: Ministerstvo finansiv Ukrainy, http://www.minfin.gov.ua/news/borg/derzhavnij-borg
 15. Za rivnem infliatsii Ukraina nablyzylas do Venesuely: Informatsiinyi Aktsent, http://www.akcent.org.ua
 16. Statystychna informatsiia: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy http://www.ukrstat.gov.ua
 17. Statystychna informatsiia: Holovne upravlinnia statystyky u m. Kyievi, http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2557&lang=1
 18. Statystyka: Natsionalnyi bank Ukrainy, dostupu: http://www.bank.gov.ua
 19. Zvit pro vykonannia Zakonu Ukrainy “Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2014 rik”: Ministerstvo finansiv Ukrainy, http://www.minfin.gov.ua
 20. Statystychnyi portal: Ukraina komunalna, http://statistic.jkg-portal.com.ua
 21. Osetskyi V., Bratkova I. (2015) Funktsii derzhavnykh borhovykh zoboviazan: mynule ta suchasnist. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka: seriia “Ekonomika”, No 6 (171), pp. 54-60. http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/171-6/10

Завантажити