А. Таубаев, д-р екон. наук, Б. Доскалієва, д-р екон. наук, проф. Карагандинський економічний університет Казпотребсоюза, Караганда, Республіка Казахстан, С. Акенов, канд. екон. наук, доц., Карагандинської Академії Болашак, Караганда, Республіка Казахстан РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ КОРПОРАЦІЙ В КАЗАХСТАНІ В РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

У статті розглянуто особливості створення та функціонування в Казахстані спеціалізованих інститутів державно-приватного партнерства – соціально-підприємницьких корпорації. На основі вивчення зарубіжного досвіду створення аналогічних організації, ви­значені переваги і проблеми їх функціонування. Казахстанська модель соціально-підприємницької корпорації створюється як корпора­ція некомерційного типу, проте покликана вирішувати завдання отримання прибутку та інвестування в соціально-економічний роз­виток регіонів. У даній статті розглянуті показники функціонування соціально-підприємницької корпорації “Сариарка” Карагандинсь­кої області, визначені динаміка і структура її інвестиційного портфеля, визначені основні проблеми.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, регіональні інститути державно-приватного партнерства, соціально- підприємницькі корпорації.

Надійшла до редколегії 22.04.16

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/183-6/3

References

 1. Savas E.S. 2000. Privatization and Public Private Partnerships. N.Y.: Chatham House Publishers, Oxford University Press, 368 p.
 2. Hodge G.A., Greve C. and Boardman A.E. 2010.International Handbook on Public-Private Partnerships. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 631 p.
 3. Gerrard M.B. 2001. Public-Private Partnerships: What Are Public-Private Partnerships, and How Do They Differ from Privatizations? Finance & Development. Vol. 38. N 3. p. 48-51.
 4. Grimsey D., Lewis M.K. 2004.Public Private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, 345 p.
 5. Tsvetkov V.A. 2012. The prospectsof public private partnership in the construction and reconstruction of the railway infrastructure.URL: http://www.pppinrussia.ru/main/publications/articles/articles/closeup/112
 6. Rau A.P. 2007. Social-entrepreneurship corporations as a new tool of regional development. Herald of the regional development №3(13), p. 24-31.
 7. Malelov N.T. 2010. Enhancing the role of the social-entrepreneurship corporationsin investing the agribusiness of the regions. Herald of the regional development. №2(24), p. 34-39
 8. Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan № 483 dated May 31, 2006 “On the Concept of the creation of the regional social­entrepreneurship corporations”. – http://online.zakon.kz/
 9. Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated January 13, 2007 “On Measures for the establishment and operation of the social­entrepreneurship” – http://online.zakon.kz/
 10. http://www.englandsrdas.com/The official website of the regional development agencies, UK
 11. http://en.wikipedia.org/wiki/Regional_development_agencyRegional development agency
 12. http://www.politics.co.uk/briefings-guides/issue-briefs/communities-and-local-government/regional-development-agencies-S366565.htm). Regional development agencies
 13. ZaykoA. 2010. Developmentalexercises. “Expert”.N50(734), p. 4
 14. V. 2012. Regional Development Agencies and their features: international experience. – Moscow: KapitalstranyPublishers, 241 p.
 15. Thedevelopmentstrategyof the JSC “NationalCompany” Social-Entrepreneurship Corporation “Saryarka” for the years 2014-2023, approved by the Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan N 887 dated August 5, 2014.
 16. Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan N 1403 dated December 29, 2007 “On some issues of the Social-Entrepreneurship corporations.” – http://online.zakon.kz/
 17. Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan N 266 dated March 31,2010 “On some issues of the Social-Entrepreneurship corporations.” – http://online.zakon.kz/

Завантажити