І. Новікова, канд. екон. наук, ст. наук. співроб. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ЄВРОПЕЙСЬКА ОРІЄНТАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ

У статті висвітлено історичні особливості та сучасні тенденції європейської орієнтації економіки України. Про­аналізовано динаміку експорту/імпорту українських товарів і послуг до/з країн єврозони, а також засоби стимулюван­ня експортної діяльності, зокрема шляхом створення та реалізації інноваційної продукції. Розглянуто проблеми, що виникають у процесі імплементації стратегічних європейських засад в Україні. Надано рекомендації щодо подолання бар’єрів на шляху євроінтеграціїнаціональної економіки.

Ключові слова: євроінтеграція, стратегія, економічна інтеграція, технологічний прорив, геополітичні виклики.

Надійшла до редколегії 22.06.16

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2016/185-8/3

References

 1. Economic Reforms: Market Liberalization VS Social Responsibility Lessons Learnt from Georgia for Ukraine (2015), Kiev
 2. Hemi D., Vonhrovs’ka M., Zhuravs’ki vel’ Hrayevs’ki P.Dopovid’ yevroatlantychnoyi asotsiatsiyi “Ukrayina blyzhche do Zakhodu” z peredmovoyu Holovy YeAA Bronislava Komorovs’koho
 3. Danylyshyn B. (2016) Chas modernizatsiyi: de ukrayins’ka nauka? / Bohdan Danylyshyn: lb.ua., 26 fevralya., http://society.lb.ua/science/ 2016/02/26/328971_chas_modernizatsii_de_ukrainska.html
 4. Polityka ekonomichnoho prahmatyzmu – do novoyi modeli ekonomiky: ISED., ises.org.ua/uploads/files/NEP_big%2011%2007%202015.pdf
 5. Cherez Polityku ekonomichnoho prahmatyzmu – do novoyi modeli ekonomiky: ISED., http://ises.org.ua/analitika/ekonomichnii-analiz/cherez-politiku- ekonomichnogo-pragmatizmu-do-novoyi-modeli-ekonomiki
 6. Plan modernizatsiyi Ukrayiny: vid kryzy do ekonomichnoho zrostannya, 447 s.: Federatsiya robotodavtsiv Ukrayiny, http://www.potencial.org.ua/ download/3147/Ukraine_part.pdf
 7. Yevropeys’ka “Yevropa 2020. Stratehiya intelektual’noho, stabil’noho i produktyvnoho zrostannya”, http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a- nutshell/priorities/index_en.htm
 8. Stratehiya staloho rozvytku “Ukrayina – 2020”: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 12 sichnya 2015 roku №5/2015 Pro Stratehiyu staloho rozvytku “Ukrayina – 2020”, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
 9. Danylyshyn B.(2015) Dobrovil’nyy ekonomichnyy tsuhtsvanh: “Dzerkalo tyzhnya. Ukrayina”. №43., http://gazeta.dt.ua/macrolevel/dobrovilniy- ekonomichniy-cugcvang-_.html
 10. Mel’nykova V.I. (2012) Natsional’na ekonomika, K.: Tsentr uchbovoyi literatury, 248 p.
 11. Uhoda pro partnerstvo i spivrobitnytstvo mizh Ukrayinoyu i Yevropeys’kymy Spivtovarystvamy ta yikh derzhavamy-chlenamy: Sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny., http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998_012
 12. Ukaz Prezydenta Ukrayiny “Pro zatverdzhennya Stratehiyi intehratsiyi Ukrayiny do Yevropeys’koho Soyuzu” №615/98 vid 11.06.1998: Sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny., http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/615/98
 13. “Prohrama intehratsiyi Ukrayiny do Yevropeys’koho Soyuzu”, dokument № n0001100-00 vid 14.09.2000: Sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-00
 14. Plan diy Ukrayina-YeS vid 2005 :   Uryadovyy portal, http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=223286528&catjd=223280190&ctime=1247076969632
 15. Zakon Ukrayiny “Pro Zahal’noderzhavnu prohramu adaptatsiyi zakonodavstva Ukrayiny do zakonodavstva Yevropeys’koho Soyuzu” № 1629-IV vid 18.03.2004, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1629-15
 16. Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu ta Yevropeys’kym Soyuzom: Uryadovyy portal, http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248387631
 17. Doklad YuNESKO po nauke: na puty k 2030 hodu (2015). – 44 p.
 18. Statystychna informatsiya: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, http://www.ukrstat.gov.ua
 19. Ukraina v polnoy mere ispolzuet kvotyi ES dlya vosmi tovarnyih grupp v 2015 godu: Interfaks-Ukraina, http://en.interfax.com.ua/ news/economic/318676.html
 20. Vykorystannya taryfnykh kvot v ramkakh PVZVT: Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku ta torhivli Ukrayiny, http://me.gov.ua/Documents/ Detail?lang=uk-UA&id=1550d05a-f18d-459b-86d2-eb1fb9525dd5&title=VikoristanniaTarifnikhKvotVRamkakhPvzvt
 21. Horyunov D.(2015) Torhovlya s ES: pochemu ne opravdalys’ ozhydanyya?: Delo.ua., http://delo.ua/ukraine/torgovlja-s-es-pochemu-ne-opravdalis- ozhidanija-303848/
 22. High tech exports – country rankings: The GlobalEconomy.com, http://www.theglobaleconomy.com/rankings/High_tech_exports/
 23. Statystychni materialy shchodo derzhavnoho ta harantovanoho derzhavoyu borhu Ukrayiny (2015): Ministerstvo finansiv Ukrayiny, http://www.minfin.gov.ua/news/view/statystychni-materialy-shchodo-derzhavnoho-ta-harantovanoho-derzhavoiu-borhu-ukrainy?category=borg&subcategory= statistichna-informacija-schodo-borgu
 24. Defitsyt platizhnoho balansu zris do 859 mil’yona dolariv (2016): Ekonomichna pravda., 4 travnya., http://www.epravda.com.ua/news/2016/05/4/591598/
 25. Osetskyi V., Bratkova I.(2015) Funktsii derzhavnykh borhovykh zoboviazan: mynule ta suchasnist. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka: seriia “Ekonomika”, No 6 (171), pp. 54-60. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2015/171-6/10

Завантажити