Г. Харламова, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна МІГРАЦІЯ ТА МОБІЛЬНІСТЬ ЗАСНОВАНІ НА ЗНАННЯХ: ЕКОНОМІЧНА АВАНТЮРА ДЛЯ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА

Якою мірою наукова міграція та мобільність, а також грошові перекази впливають на економічний розвиток держав, донора і ре­ципієнта? Наскільки істотні ці міграційні потоки в якості ресурсу для зміцнення Східного партнерства? Стаття представляє ре­зультати кількісної оцінки витрат і вигод від “розумної” трудової міграції в країнах Східного партнерства і пропонує деякі рекомен­дації з питань політики в цілях підвищення вигод, що випливають із заснованої на знаннях міграції та мобільності. Ми отримали доказ взаємної причинності між індикатором людського розвитку донора-держава і найбільш значущих показників ефективності міграції з Східного партнерства в ЄС “розумної мобільності”). Це означає, що ІРЛП держави-донора є гнучким до внутрішньої ситуації в країні, і тому позитивний ефект від припливу смарт-мобільності і переказу грошових коштів може бути легко поглиненим усередині Східного партнерства. Те ж саме ми спостерігали для впливу валового національного доходу країн-донорів Східного партнерства. Проте, наш підхід не дає відповіді: що саме є ефектом, а що – результат. Ефект конвергенції наукової міграції в ЄС і регіону Східного партнерст­ва розглядається на підставі кількісної. Ми розглянули “в-конвергенцію”, вважаючи, що це відбувається, коли швидкість міграції з Східного партнерства зростає швидше, ніж з ЄС. Що стосується о-конвергенції, ми визначили її як скорочення майбутніх темпів змі­ни (нерівність, диференціації) в рівнях міграції з регіонів (країн). Ми можемо зробити висновок, що в науковій міграції зближення між ЄС та країнами Східного партнерства відбулося в роки започаткування Східного партнерства, але нема жодного поштовху в процесі його виконання.

Ключові слова: Східне партнерство; смарт-міграція; Європейський Союз; кореляція; мобільність; оцінка; конвергенція.

Надійшла до редколегії 10.10.16

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2016/187-10/7

References

 1. Ackers, L. (2005). Moving people and knowledge: Scientific mobility in the European Unionl. International migration, 43(5), 99-131.
 2. Barbone, L., Bonch-Osmolovskiy, M., & Luecke, M. (2013). Labour Migration from the Eastern Partnership Countries: Evolution and Policy Options for Better Outcomes.
 3. Biavaschi, C., & Zimmermann, K. F. (2013). Costs and Benefits of Labour Mobility between the EU and the Eastern Partnership Countries: Country Study on Germany (No. 72). Institute for the Study of Labor (IZA).
 4. Boyer, C. B. (1968). A history of Mathematics John Wiley & Sons. Inc New York, London, Sydney.
 5. CASE project entitled “Costs and Benefits of Labour Mobility between the EU and the Eastern Partner Partnership Countries” for the European Commission (Contract No. 2011/270-312, tender procedure Europe Aid/130215/C/SER/Multi)), available at:  https://www.scribd.com/document/158034644/Labour-Migration-From-the-Eastern-Partnership-Countries-Evolution-and-Policy-Options-for-Better-Outcomes (accessed 24 august 2016).
 6. Fahey, J., & Kenway, J. (2010). International academic mobility: problematic and possible paradigms. Discourse: Studies in the cultural politics of education, 31(5), 563-575.
 7. ImpactE Literature Review. January 2014 Version 1. http://www.impacte.eu/system/files/%5Bsite%3Acurrent- group%5D/impacteJiterature_review_2014_version_one.pdf
 8. Newland, K. (2013). What we know about migration and development. Migration Policy Institute Policy Brief.
 9. Marchetti, S., Piazzalunga, D., & Venturini, A. (2013). Costs and Benefits of Labour Mobility between the EU and the Eastern Partnership Countries Country Study: Italy.
 10. UNDP, available at: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi (accessed 10 April 2016).
 11. UNESCO Science Report, Towards 2030, launched 10 November 2015, available at: http://en.unesco.org/unesco_science_report(accessed 20 August 2016).
 12. https://en.wikipedia.org/wiki/Convergence_(economics)
 13. World Bank (2012), available at: http://siteresources.worldbank.org/…/RemittancesData_January12(Public).xls (accessed 10 April 2016).
 14. Young, A. T., Higgins, M. J., & Levy, D. (2008). Sigma convergence versus beta convergence: Evidence from US county-level data. Journal of Money, Credit and Banking, 40(5), 1083-1093.
 15. Жилінська, О. І. (2012). Економічні аспекти міжнародної мобільності наукових кадрів. Наука та наукознавст­во, (2), 62-72.

Завантажити