Д. Петраску, канд. екон. наук, доц. Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія, Е. Добре, канд. екон. наук, проф. Овідіу університет, Констанца, Румунія ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК КОГНІТИВНИИ ПРОЦЕС

Термін АУДИТ походить від латинського слова “audire” слухати і інформувати інших. В сучасних англосаксонських країнах, цей термін має сенс перегляду бухгалтерської інформації, здійснюваний незалежним професіоналом, з урахуванням виразу думки щодо правильності і чесності перевіряємої інформації. У загальному рахунку, аудит має на меті надати додану вартість компанії шляхом систематичного та методичного підходу, оцінки процесів управління ризиками, процесів контролю і регулюваня, що матеріалізуєть­ся в рамках об’єктивного і професійного звіту.

Ключові слова: аудит, аудитор, управління ризиками, вартість.

Надійшла до редколегії 15.05.16

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2016/188-11/4

References

 1. Bilius R Adaptation according to the source: National Australia Bank/Andrew Cox/How Can Internal Audit Report Effectively to Its Stakeholders?
 2. Batude, D,(1997). L’audit comptable et financier, Editions Nathan, Paris.
 3. Dobre E., (2003), Financial Control Forensic Accounting and Audit, ExPonto.
 4. Obert, R., (1998) Synthèse droit et Audit et commissariat aux comptes. Aspects internationaux, Dunod, Paris.
 5. Pigé, ,(1997) Audit et contrôle interne, Éditions Litec.
 6. Petrascu D.(2012) Audit intern – Caiet de seminar, Sibiu: ULB Press.
 7. Petrascu D.(2014), Metodologia auditului financiar, Sibiu: ULB Press.
 8. Raffegeau, , Dufils, P., Ménonville, D.(1994), L’audit financier, Presses Universitaires de France, Robertson J.C., Davis, J.C.(1998), Auditing, Fifth Edition, BPI Irwin, Homewood Illinois.
 9. Stoian A.,Jurlea E.,(2001), Audit financiar contabil, Bucharest: Economic Press.
 10. Norme nationale de audit, CECCAR, Bucuresti, (1999).
 11. Bloom’s Taxonomy bloomstaxonomy.org
 12. CECCAR Standardul profesional 36, Misiunile de audit intern realizate de expertii contabili, (2007).
 13. Law 672/2002 with subsequent amendments; G.O. 235/2003; OMFP 252/2004; GO 1086/2013; GO 1183/2012; GO 1259/2012; OMFP 659/22.VI.2015.
 14. Dobre E., Petrascu D., (2015) Risks Management Profile in Local Public Services Administration, Procedia Economics and Finance, Volume 27, 2015, Pages 204-208.
 15. Petrascu , Bucur M.A., Dobre E., (2015) Analysing the Management of Human Resource in Economic-Financial Fraud Investigation, Procedia Economics and Finance ,Volume 27, 2015, Pages 209-215.

Завантажити