А.-К. Будак, канд. екон. наук, доц. Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія МАРКЕТИНГ МІРКУВАНЬ ДЛЯ БРЕНД-СПІЛЬНОТ

Більшість споживачів витрачають значну частину свого вільного часу на пошук інформації в Інтернеті про бренди, перш ніж при-ймати рішення про покупку. Інтернет є основним фактором, який призвів до значного збільшення часу, відведеного споживачами для пошуку і порівняння інформації про марки, як крок, що передує рішенню про покупку, а також одним з найбільш важливих факторів, що впливає на взаємодію між брендом і споживачем. Хоча загальна тенденція така, що спільноти стають більш активними і більш залученими до вибору марки, відповіді споживача на їх повідомлення, очевидно, залежать від культурних, соціальних і економічних чинників. Робота має на меті з’ясувати, що означає бренд-спільнота, і як виявилося, – якщо вони дійсно були побудовані з нуля, або вже існували в латентному стані, і лише чекали на визнання – то які характеристики успішних спільнот, які з цілей брендів можуть бути досягнуті за допомогою цих груп, яка роль со-ціальних медіа в розвитку цих спільнот, якого типу елементи, ймовірно, можуть виникнути всередині онлайнових співтовариств і яка їхня частка, які є дослідницькі методики, що можуть надати підтримку компаніям в моніторингу цих груп.

Ключові слова: цифрова стратегія, соціальні медіа, інтернет-спільноти бренду.

Надійшла до редколегії 20.04.16

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2016/189-12/4

References

 1. Adjei, M., Noble, S., & Noble, C., (2010), The influence of C2C communications in online brand communities on customer purchase behavior., Journal of the Academy of Marketing Science, 38(5): 634-653.
 2. Baldus, B.,J., Voorhees, C., Calantone, R., (2015), Online brand community engagement: Scale development and validation, Journal of Business Research 68: 978-985.
 3. Brodie, R.,J., Ilic, A., Juric, B., Hollebeek, L., (2011), Consumer engagement in a virtual brand community: An exploratory analysis, Journal of Business Research 66(1): 105-114.
 4. Brogi, S., (2014), Online brand communities: a literature review, Procedia – Social and Behavioral Sciences 109: 385-389.
 5. Butler, B., Sproull, L., Kiesler,S., Kraut, R. E. (2005), Community effort in online groups: Who does the work and why? In Leadership at a Distance, S. Weisband and L. Atwater Eds. Lawrence Erlbaum Associates Inc, Mahwah, NJ.
 6. Chavis, D.M., Lee, K.S., & Acosta J.D. (2008), The Sense of Community (SCI) Revised: The Reliability and Validity of the SCI – 2. Paper presented at the 2nd International Community Psychology Conference, Lisboa, Portugal.
 7. Erdogmus, I.,E., Cicek, M., (2012), The impact of social media marketing on brand loyalty, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 58:1353 – 1360, doi: 10.1016/j.sbspro.2012.09.1119.
 8. Hennig-Thurau, Thorsten, Malthouse, Edward C., Friege, Christian, Gensler, Sonja, Lobschat, Lara, Rangaswamy, Arvind, Skiera, Bernd, (2010), The impact of new media on customer relationships, Journal of Service Research, 13(3): 311-330, DOI: 10.1177/1094670510375460.
 9. Howard, R. (2010), HOW TO: Manage a Sustainable Online Community, http://mashable.com/2010/07/30/sustainable-online-community/#UxHi._wE4uqO retrieved in April 2016.
 10. Iriberri, A., Leroy, G. (2009), A Life Cycle Perspective on Online Community Success, ACM Computing Surveys, ACM Computing Surveys, 41 (2), Article 11, 2009 DOI: 10.1145/1459352.1459356.
 11. Johnson, J., Ambrose, P. J. (2006), Neo-tribes: The power and potential of online communities in healthcare. ACM 49, 1, 107-113.
 12. Kaplan, A.,M., Haenlein, M., (2010), Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, Business Horizons, 53(1): 59-68.
 13. Maloney-Krichmar, D., Preece, J. (2005), A multilevel analysis of sociability, usability, and community dynamics in an online health community. ACM Trans. Comput.-Hum. Interaction 12, 2, 201-232.
 14. McAlexander, J. H., Schouten, J. W., Koenig, H. F. (2002), Building Brand Community, Journal of Marketing: January 2002, Vol. 66, No. 1, pp. 38-54.
 15. Muniz, A. M., O’Guinn, T. C., (2001), Brand Community, Journal of Consumer Research, 27(4): 412-432.
 16. Preece, J. (2000), Online Communities: Designing Usability, Supporting Sociability, Wiley, New York, NY.
 17. Saxena, A., & Khanna, U., (2013), Advertising on Social Network Sites: A Structural Equation Modelling Approach. Vision (09722629), 17(1), 17-25. doi:10.1177/0972262912469560.
 18. Schmidt, K.,N., Iyera, K.,S. (2014), Online Behaviour of Social Media Participants’ and Perception of Trust, Comparing Social Media Brand Community Groups and Associated Organized Marketing Strategies, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 177: 432 – 439, doi: 10.1016/j.sbspro.2015.02.389.
 19. Zaglia, M., E., (2013), Brand communities embedded in social networks, Journal of Business Research 66: 216-223.
 20. Zhou, Z., Zhang, Q., Su C., Zhou, N., (2012), How do brand communities generate brand relationship? Intermediate mechanisms, Journal of Business Research 65: 890-895.

Завантажити