А. Шолойко, канд. екон. наук, ст. наук. співроб., доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ВИБІР СТРАХОВИКОМ ПРІОРИТЕТНОГО ВИДУ СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

У статті обґрунтовано вибір страховиком пріоритетного виду страхування в умовах невизначеності, використовуючи теорію ігор і критерії прийняття рішень. Розроблено пропозиції для досліджуваної страхової компанії відносно вибору пріоритетного виду страхування. З’ясовано переваги і недоліки використання теорії ігор у сфері вибору страховиком пріоритетного виду страхування. Визначено, що теорію ігор доцільно поєднувати з іншими методами для одержання більш точного результату.

Ключові слова: страховик, вид страхування, невизначеність, критерії прийняття рішень.

Надійшла до редколегії 08.01.17

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/190-1/7

References

  1. Emms, P. and Haberman, S., 2007. Asymptotic and numerical analysis of the optimal investment strategy for an insurer. Insurance: Mathematics and Economics, 40(1) pp. 113-134. http://dx.doi.org/10.10167j.insmatheco.2006.03.003
  2. Pikus, R.V. and Nesterova, D.S., 2015. Efficiency of the Investment Strategy of the insurance companies in Ukraine. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. 168, pp. 6-12. http://dx.doi.org/10.17721/1728- 2667.2015/168-3/1
  3. Doyle, P. and Stern, P, 2006. Marketing management and strategy. 4th ed. London: Prentice Hall.
  4. Sabirova, A.E. 2014. Portfolio analysis application in development of marketing strategy of the insurance company. Economy and State. 1, pp. 79-82.
  5. Suhorukov, M. 2006. The strategy of regional activity of the insurer. Strahovoe delo. 4, pp. 16-21.
  6. Taylor, G.C. 1986. Underwriting strategy in a competitive insurance environment. Insurance: Mathematics and Economics.5(1) pp. 59-77. http://dx.doi.org/10.1016/0167-6687(86)90009-0
  7. Matushevskyi, le. 2016. Develop new territories. Ukrainian insurance club. 2, pp. 24-26.
  8. 2017. Rating of insurance companies of Ukraine. [online] Available at: http://forinsurer.com/ ratings/n onl ife/ (Accessed 6 February 2017).

Завантажити