Р. Холлі, д-р екон. наук, проф., Е. Грешта, докторант Варшавська школа економіки, Колегія соціально-економічних наук, Варшава, Польща КЕПТИВ ЯК СТРАХОВА ФОРМУЛА ДЛЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ

Розглянуто страховий кептив у контексті його використання як страхової формули для управління ризиками. Кептив може бути найдоцільнішою страховою формулою для управління ризиками. Проте рівень досягнутого успіху залежить від багатьох факторів. Під страховими кептивами розуміють суб’єкти, що формуються і належать компаніям, зазвичай з метою страхування своїх ризиків (чистий кептив або одиничний материнський кептив). Дедалі частіше кептиви також створюються групою компаній (групові кептиви), щоб застрахувати їхнє майно та зобов’язання перед третіми особами.
Нині кептиви широко використовують багато компаній. Однак зазвичай винятково для цілей цедування ризику і передачі премій з метою використання кептиву як центру прибутку у країні із низьким рівнем оподаткування, а не для цілей управління ризиками (тобто, більш прийнятною роллю для кептиву могла б бути підтримка їх власників у сфері управління ризиками підприємства).
У статті розкрито, чому кептиви не використовують з урахуванням їх повного потенціалу. Це може бути занадто складно для багатьох суб’єктів, які ухвалюють рішення, щоб охопити кептиви як формулу ризик-менеджменту і розширити значення кептивів до використання всіх можливих переваг, що випливають із володіння кептиву.
Кептив може забезпечити управління ризиками комплексніше, ніж більшість комерційних страховиків на ринку. У статті також представлено переваги та недоліки володіння страховим кептивом.

Ключові слова: кептивна страхова компанія, груповий кептив, доміцілійський кептив, ризик, управління ризиками.

Надійшла до редколегії 21.01.2017

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/191-2/2

References

 1. OECD (2015). Glossary of tax terms, http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm#c [Accessed on 8 December 2016]
 2. Stickney W. (2014). At Your Own Risk, Warren B. Stickney, Middletown, p. 15
 3. Holly R. (2013). Zarzqdzanie ryzykiem – czyli czym?, available at: http://cyfroteka.pl/catalog/ebooki/02014003/020/ff/101/OEBPS/Text/section004-001.xhtml [Accessed on 8 December 2016]
 4. Walker R. (2013). Winning with Risk Management, World Scientific, Singapore
 5. Protifiti Risk Consulting (2006). Guide to Enterprise Risk Management, available at: http://www.ucop.edu/enterprise- risk-management/_files/protiviti_faqguide.pdf [Accessed 15 December 2016]
 6. Bawcutt (1997). Captive Insurance Companies, 4th Edition, London
 7. Aon Risk Consulting (2015). Global Risk Management Survey, available at: http://www.aon.com/2015GlobalRisk/attachments/2015-Global-Risk-Management-Report-230415.pdf [Accessed on 15 December 2016]
 8. Spring (2016). 12 Helpful Captive Insurance Statistics and Facts, available at: http://www.springgroup.com/12-helpful-captive-insurance-statistics-and-facts/ p. 5 [Accessed on 15 December 2016]
 9. Business insurance (2015). Available at: https://www.businessinsurance.com/article/20150315/NEWS06/150409887 [Accessed on Dec 15th, 2016]
 10. Aon Risk Consulting (2015) Global Risk Management Survey, available at: http://www.aon.com/2015GlobalRisk/attachments/2015-Global-Risk-Management-Report-230415.pdf[Accessed on 15.12.2016]
 11. Heritage (2013). An Introduction to Captive Insurance Companies, available at: http://www.polrisk.pl/wp-content/uploads/2013/05/Introduction-to-Captives.pdf [Accessed on 30.12.2016]
 12. The National Law Review (2016). Captive Insurance Litigation: Key 2014 Cases, available at: http://www.natlawreview.com/article/captive-insurance-litigation-key-2014-cases[Accessed on 30.12.2016]

Завантажити

 • pdf 191_17-22
  File size: 291 kB Downloads: 1073