К. Насулеа, д-р екон. наук, викладач, Д.Ф. Спіну, магістрант Бухарестський університет, Бухарест, Румунія, Р.М. Мороян, асп. Економічна академія, Бухарест, Румунія ПОЛЬСЬКИЙ РЕЦЕПТ

Двадцять шість років тому міжнародне співтовариство стало свідком однієї з найдраматичніших змін в економічних системах. Природно, що падіння комунізму у Східній Європі і його наслідки було важко оцінити і, тим паче, передбачити. Нині ми отримали наба­гато послідовніші точки зору на зміст тих подій. Політична лібералізація Польщі в 1989 р. і перехід до ринкової економіки загалом сприймається як найуспішніший з усіх посткомуністичних країн. З 1990 по 2013 рр., Польща пережила найвидатніше економічне зрос­тання серед країн колишнього радянського блоку. Вона подвоїла ВВП в реальному вираженні і стала єдиною країною з досвідом еконо­мічного зростання під час фінансової кризи 2008-2009 рр. Проте польський секретний рецепт полягає в “шоковій терапії”, прийнятій на початку 90-х рр. ХХ ст. Метою зазначеної роботи є вивчення важливості програми Бальцеровича у створенні основи для економіч­ної стабільності та зростання за рахунок приватизації, лібералізації зовнішньої торгівлі, грошової реформи і відкритої економіки. Ми також розглянули вплив цієї безпрецедентної трансформації на формування сильної ринкової економіки.

Ключові слова: перехідний період; “шокова терапія”; економічні реформи, приватизація; лібералізація.

Надійшла до редколегії 30.11.2016

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/192-3/7

References

 1. Androshchuk, A. (2006). Transition Economies: A Look at Russia, Ukraine and Poland. Pace University, Digital Commons@Pace. Retrieved from:  http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1032&context=honorscollege_theses
 2. Aslund, A. (1995). How Russia became a market economy. New Jersey: Transaction Publishers.
 3. Aslund, A. (2013, April). Poland: Combining Growth and Stability. In CESifo Forum (Vol. 14, No. 1, p. 3). Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo). Retrieved from: https://ideas.repec.org/a/ces/ifofor/v14y2013i1p03-10.html
 4. Aslund, A., Orlowski, W. M. (2014). The Polish Transition in a Comparative Perspective (Polska transformacja ustrojowa w perspektywie poröwnawczej). mBank –           CASE Seminar Proceedings, No. 122/2014. DOI http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2560238 Retrieved from: http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/ mbank-case_133_FINAL_KS_MJ_2_0.pdf
 5. Central Statistical Office of Poland. Retrieved from: http://stat.gov.pl/en/
 6. Curtis, G.E. (1992). Poland: A Country Study. Washington: gPo for the Library of Congress. Retrieved from: http://countrystudies.us/poland/
 7. Retrieved from: http://www.econstats.com/weo/CPOL.htm
 8. Giannaros, D. (2011). Twenty years after the economic restructuring of eastern Europe: An economic review. International Business & Economics Research Journal (IBER), 7(11). DOI: http://dx.doi.org/10.19030/iber.v7i11.3306
 9. International Financial Statistics Database. EconData. Retrieved from: http://www.econdata.com/databases/imf-and- other-international/ifs/
 10. Jackson, J. E., Klich, J., Poznanska, K. (2005). The political economy of Poland’s transition: new firms and reform governments. New York: Cambridge University Press.
 11. Lipton, D., Sachs, J., Fischer, S., Kornai, J. (1990). Creating a market economy in Eastern Europe: The case of Poland. Brookings papers on economic activity, 1990(1), 75-147.
 12. Marangos, J. (2007). The shock therapy model of transition. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, 7(1), 88-123.
 13. Marvin, T. (2010). Shock therapy: what we can learn from Poland. Prospect: Journal of International Affairs at UCSD. Retrieved from: http://prospectjournal.org/2010/11/11/shock-therapy-what-we-can-learn-from-poland/
 14. OECD Statistics Directorate. National Accounts. Retrieved from: http://www.oecd.org/std/na/
 15. Stats. Retrieved from: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA_TABLE1
 16. Pocztowski, A., Belka, M., Petersen, H. G. (1995). Economic Transformation in Poland. Reforms of Institutional Settings and Macroeconomic Performance. New York: Campus Verlag.
 17. Pozanski K.Z. (1996). Poland’s Protracted Transition. Institutional Change and Economic Growth 1970-1994. New York: Cambridge University Press.
 18. Sachs J. (2005). The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time. New York: Penguin Books.
 19. Sepp, J., Frear, D. (2012). The Economy and Economics after Crisis. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag.
 20. Surdej A. (2004). Managing Labor Market Reforms: Case Study of Poland. World Development Report, 2004. Retrieved from: http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2005/Resources/bp_poland_labor_market_reform.pdf
 21. World Bank Data Catalog. World Development Indicators. Retrieved from: http://datacatalog.worldbank.org/
 22. Zanardi, L.H., Courts, M.J., Kutnick, B.L. (1995). Economic Restructuring and Donor Assistance. Report to Congressional Committees. Washington D.C: United States General.

Завантажити