М. Ситницький, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

У статті наведено стратегічні імперативи, що впливають на розвиток наукових бібліотек та систематизовано критерії, яким має відповідати наукова бібліотека дослідницького університету для забезпечення ефективного розвитку у відповідності до сучасних тенденцій науки і техніки.

Ключові слова: стратегічні імперативи, розвиток, наукова бібліотека, дослідницький університет, критерії розвитку.

Надійшла до редколегії 22.08.2017

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/194-5/5

References

 1. OECD Science, Technology and Industry 2015. Available at: http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2015-en
 2. Mykytas, V., 1994. Davn’oukrayins’ki studenty i profesory / V. Mykytas’. – K.: Abrys – 288 s.
 3. Volodyn, B.F., 2004. Vsemyrnaya ystoryya byblyotek / B.F. Volodyn / 2-e yzd., dop. – SPb.: Proffesyya – 432 s.
 4. Zhylinska, O.I., 2010. Naukovo-tekhnichna diyal’nist’ u konteksti samoorhanizatsiyi: monohrafiya / O.I. Zhylins’ka. – K.: Parlaments’ke vydavnytstvo – 552 s.
 5. Isayevych, Ya., 1983. Pershodrukar Ivan Fedorov i vynyknennya drukarstva na Ukrayini / Ya. D. Isayevych. – [vyd. 2-e, pererob. i dop.]. – L’viv: Vyshcha shkola – 155 s.
 6. Maksymovych, M.O., 2004. Vybrani tvory z istoriyi Kyyivs’koyi Rusi, Kyyeva i Ukrayiny / M.O. Maksymovych; [Uklad., korotka biohr. ta koment. P.H. Markova.]. – Vyshcha shkola – 503 s.
 7. Bunhe: suchasnyy dyskurs. 2005. / Za red. V.D. Bazylevycha. – K.: Znannya – 697 s. – (Slavetni postati).
 8. Serbin, O., 2015. Systematyzatsiya informatsiyi v konteksti rozvytku klasyfikatsiy nauk: monohrafiya / Oleh Serbin. – K.: VPTs “Kyyivs’kyy universytet” – 431 s.
 9. Pelikan, Ya., 2009. Ideya universytetu / Yaroslav Pelikan. Per z anhl. – K.: Dukh i litera – 360 s.
 10. Yatsun’, O., 2017. Universytets’ka osvita: shlyakh vid reviziyi do svitohlyadnoho pereosmyslennya ta vyznachennya novykh vektoriv rozvytku / Oleksandr Yatsun’ // Vyshcha shkola. — #4. – S. 34-47.
 11. Hubers’kyy, L.V., Kremen’, V.H., Kurbatov, S.V. ta in., 2014. Ideya universytetu: suchasnyy dyskurs: monohrafiya // za red. L.V. Hubers’koho, A.S. Filipenka. – K.: VPTs “Kyyivs’kyy universytet” – 367 s.
 12. Pro skhvalennya Stratehiyi rozvytku bibliotechnoyi spravy na period do 2025 roku “Yakisni zminy bibliotek dlya zabezpechennya staloho rozvytku Ukrayiny”. – Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-r
 13. Osnovni statystychni pokaznyky roboty bibliotek VNZ Ukrayiny za 2016 rik. – Available at: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/stats-res-2016.pdf
 14. Naukova biblioteka im. M. Maksymovycha Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. – Available at: http://www.library.univ.kiev.ua
 15. Naukovo-tekhnichna biblioteka im. H.I. Denysenka Natsional’noho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny “Kyyivs’kyy politekhnichnyy instytut imeni Ihorya Sikors’koho”. – Available at: http://library.kpi.ua/about/history
 16. Naukovo-tekhnichna biblioteka Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika”. – Available at: http://library.lp.edu.ua/pro-biblioteku
 17. Naukova biblioteka Natsional’noyi yurydychnoyi akademiyi Ukrayiny im. Yaroslava Mudroho. – Available at: http://library.nlu.edu.ua/
 18. Naukova biblioteka L’vivs’koho natsional’noho universytetu imeni Ivana Franka. – Available at: http://library.lnu.edu.ua/bibl/
 19. Naukova biblioteka Natsional’noho universytetu “Ostroz’ka akademiya”. – Available at: http://lib.oa.edu.ua/
 20. Naukova biblioteka Natsional’noho universytetu “Kyyevo-Mohylyans’ka akademiya”. – Available at: http://www.library.ukma.edu.ua/
 21. Naukovo-tekhnichna biblioteka DVNZ “Natsional’nyy hirnychyy universytet”. – Available at: http://lib.nmu.org.ua/ua/
 22. Tsentral’na Naukova biblioteka NUBiP Ukrayiny. – Available at: http://library.nubip.edu.ua/
 23. Naukovo-tekhnichna biblioteka Natsional’noho tekhnichnoho universytetu “Kharkivs’kyy    politekhnichnyy instytut”. – Available at: http://library.kpi.kharkov.ua/uk
 24. Tsentral’na naukova biblioteka Kharkivs’koho natsional’noho universytetu im. V.N. Karazina. – Available at: http://www-library.univer.kharkov.ua/ukr
 25. Biblioteka Kyyivs’koho natsional’noho ekonomichnoho universytetu imeni Vadyma Het’mana. – Available at: https://lib.kneu.edu.ua/
 26. Naukovo-tekhnichna biblioteka Natsional’noho aviatsiynoho universytetu. – Available at: http://www.lib.nau.edu.ua/main/
 27. Naukova biblioteka Skhidnoukrayins’koho natsional’noho universytetu imeni Volodymyra Dalya. – Available at: http://library.snu.edu.ua/
 28. Kharlamova, H., 2017. Perspektyva 2030 dlya Ukrayiny: bezpeka maybutn’oho / H. Kharlamova // Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu im. Tarasa Shevchenka. Seriya: Ekonomika, #1 (190) – S. 51-56. DOI: dx.doi.org/ 10.17721/1728-2667.2017/190-1/8
 29. Pro zatverdzhennia poriadku zabezpechennia dostupu vyshchykh navchalnykh zakladiv i naukovykh ustanov, shcho znakhodiatsia u sferi upravlinnia
  Ministerstva osvity i nauky Ukrainy, do elektronnykh naukovykh baz danykh. Nakaz MON №1110 vid 02.08.2017. – Available at: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-08-03/7798/220040.pdf

Завантажити