Н. Сментина, д-р екон. наук, доц., Н. Клєвцєвич, канд. екон. наук Одеський національний економічний університет, Одеса, Україна РОЛЬ ДПП У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Обґрунтовано роль партнерства державного та приватного секторів у забезпеченні збалансованого розвитку територіальних соціально-економічних систем. Розглянуто організацію взаємовідносин органів місцевого самоврядування з приватним партнером в розрізі трьох етапів: обґрунтування необхідності партнерства, укладання угоди про партнерство та контроль виконання зобов’язань за угодою. Охарактеризовано сучасний арсенал можливих сфер застосування проектів ДПП, що дозволяє розглядати інструмент як підґрунтя для спільної відповідальності за розвиток пріоритетних секторів регіональної економіки. Визначені найважливіші проблемні питання взаємодії державного та приватного операторів, які вимагають законодавчої регламентації. Запропоновані складові оцінювання ефективності проекту ДПП з позиції влади та їх логічна послідовність.

Ключові слова: збалансований розвиток, державно-приватне партнерство, територіальні соціально-економічні системи, оцінка ефективності.

Надійшла до редколегії 02.08.2017

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/194-5/6

References

 1. Yefymenko, T.I., Cherevykov, Ye. L. et al., 2012. In T.I. Yefymenko (Ed.). Public-private partnership in the system of economic regulation. Kyiv (in Ukr.)
 2. Lebeda, T., & Zapatrina, I., 2011. Public-private partnership as a factor of economic growth and problems of its development in Ukraine. Ekonomist (Economist), 3, 52-58 (in Ukr.).
 3. Kylymnyk, I.I., Koliada, T.A., Dombrovska, A.V. et al., 2015. The legal regulation of public-private partnership in housing and communal services of Ukraine. Kharkiv: KhNUMH im. O.M. Beketova (in Ukr.)
 4. Jomo, K.S., Anis Chowdhury, Krishnan Sharma, Daniel Platz. 2016, February. Public-Private Partnerships and the 2030 Agenda for Sustainable Development: Fit for purpose (Working Paper №. 148). Department of Economic & Social Affairs. Available at: http://www.un.org/ esa/desa/papers/2016/wp148_2016.pdf.
 5. Verkhovna Rada of Ukraine. 2012. About public-private partnership (Law of Ukraine). Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (in Ukr.)
 6. Verkhovna Rada of Ukraine. 2011. Some issues of implementation of public-private partnerships (Cabinet of Ministers Decree). Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (in Ukr.)
 7. Tkachenko, Y.N., Savchenko, Ya.V., & Evseeva, M.V., 2014. The methodology of selection and evaluation of the effectiveness of public-private partnership projectsin view of the stakeholders interests. Dyskussyia (Discussion), 8. Available at: http://www.journal-discussion.ru/publication.php?id=1168 (in Russ.)
 8. Koryukovka district administration/ Mechanisms of public private partnership application. Available at: http://koradm.cg.gov.ua/index.php?id=192407&tp=0 (in Ukr.).
 9. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. 2017. Reference on the results of the implementation of PPP in the first half of 2016 (as of 05/01/2017). Available at: http://www.me.gov.ua (in Ukr.).
 10. Private Participation in Infrastructure1       Database (PPIDB) – Half Year   Update   (January   – June 2016)          (2017). Available at: https://ppi.worldbank.org/~/media/GIAWB/PPI/Documents/Global-Notes/H1-2016-Global-Update.pdf.
 11. Review of the European PPP   Market     First half of  2016,     Available at: http://www.eib.org/epec/resources/publications/epec_market_update_2016_ h1_en.
 12. Pakulin, S., Tsypkin, Y. & Pakulina, A., 2017. The Development of Public-private Partnerships in the Region in Terms of Global Economic Slowdown, Traektoria nauki (The trajectory of science), 3, pp. 4.9 – 4.23 (in Ukr.) DOI: http://dx.doi.org/10.22178/pos.18-5.

Завантажити