Д. Третяк, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ОСОБИСТОМУ СТРАХУВАННІ НА ПРИКЛАДІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

З метою пошуку шляхів інноваційного розвитку особистого страхування було узагальнено проблеми та стримуючи чинники, які не дозволяють розвиватися особистому страхуванню як окремій галузі страхування. До цих проблем віднесено: відсутність розвиненої страхової інфраструктури, низьку страхову культуру, незавершену реформу у галузі медичного страхування та пенсійного забезпечення, повільні темпи реструктуризації економіки, низький рівень платоспроможності населення, затяжна політична криза, ненадійність страхових компаній. Аналіз світових тенденцій розвитку страхового бізнесу показав, що перемогу в конкурентній боротьбі отримають ті страхові компанії, які будуть готові запропонувати своїм клієнтам детальний аналіз ризиків та інноваційні страхові продукти. На основі зарубіжного досвіду було запропоновано інноваційні напрями розвитку особистого страхування в Україні. Зокрема, в ході дослідження виявлені різноманітні шляхи інноваційного вдосконалення страхування життя, медичного страхування та страхування від нещасних випадків та розроблено пропозиції розширення асортименту страхових продуктів і каналів збуту з даних видів страхування.

Ключові слова: особисте страхування, інновації, страхування життя, медичне страхування, страхування від нещасних випадків.

Надійшла до редколегії 29.06.2017

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/194-5/8

References

  1. Foreign experience: Life insurance in Switzerland: official site of the insurance company Swiss Life. Available at: http://www.swiss- cl.com/helpful/Experience/
  2. Mnatsakanova, A., 2014. Life insurance: foreign experience and the need for development in Russia. Legal Sciences “Theory and practice of social development”, 5, p. 137-139.
  3. Turenko, O., 2014. Fear as a socio-philosophical phenomenon (genesis and functions): Dis.Candidate. Philosophy Sciences: 09.00.03. Donetsk National University. Donetsk, 204 p.
  4. Fysun, V., 2011. Insurance. Teaching Manual. K.: Center for Educational Literature, 232 p.
  5. Fritz, A., 2015. Directions of perfection of the personal insurance market in Ukraine. Economic analysis: Sb. Sciences Works. Ternopil National Economic University; Editorial: V.A. Derii (head ed.) And others.Ternopil: Publishing and Printing Center of Ternopil National Economic University “Economic Thought”, 2015, 21, 1, p. 276-283.
  6. Cherednichenko, M., 2015. Modern Innovations in Corporate Personnel Insurance. Magazine “The Future”. Available at: http://www.trn.ua/articles/7745/
  7. IAIS Global Insurance Market Report (GIMAR) (2016): International association of insurance supervisors. Available at: http://www.google.com.ua/url?q=https://www.iaisweb.org
  8. Lewis, R, Gillam, S., 2013. Back to the market: yet more reform of the National Health Service. International Journal of Health Services, 33, p.77-84
  9. Veretnov, V., 2015. Features to ensure the competitiveness of reinsurance operations of the cedent and the reinsurer in the domestic and international insurance market. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 168, p. 80-85. DOI: http://dx.doi.org/ 10.17721/1728-2667.2015/168-3/12.
  10. Franklin, Allen, 2016. Market liquidity – An overview, Presentation at the SAFE Summer Academy. Brussels. Available at: http://safe-frankfurt.de/

Завантажити