Г. Рімбу, асп. Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія, Л. А. Константінеску, канд, екон. наук, доц. Бухарестський Християнський університет “Дімітрі Кантемір”, Бухарест, Румунія УДОСКОНАЛЕННЯ МОЛОДІЖНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ СИТУАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Соціальна політика Європейського Союзу останніх років спрямована на покращення соціальних умов молоді у Європі. Метою даного дослідження є порівняльний аналіз характеристик молоді та їх соціальних умов у країнах ЄС-27 протягом 2006-2016 рр. Із викорис-танням таких показників, пов’язаних із молоддю, як-то освіта й навчання молоді, рівень зайнятості та безробіття, здоров’я, соціальна інтеграція, культура і творчість, а також участь молоді в цифровому світі. Також розглядається вплив та ефективність соціальної політики ЄС у сучасних економічних умовах, яка намагається покращити соціальні умови молоді. Із цією метою було використано показники зайнятості й соціальних умов разом із показниками стратегії “Європа 2020”.
Наш аналіз показує, що із часом змінюються прагнення та потреби молоді разом з їх соціальними умовами. ЄС, очевидно, робить прогрес у вдосконаленні соціальної політики, адресованої молодим людям, але між країнами-членами все ще є помітні відмінності. Не-обхідні нові інноваційні підходи для реагування на потреби молоді в умовах швидкого мінливого економічного та політичного контексту в Європі.

Ключові слова: молодь, соціальна політика, соціальні умови, ЄС-27.

Надійшла до редколегії 24.08.2017

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/195-6/4

References

 1. Duguleana C., Litra A.V., 2015. Macroeconomie, Transilvania University of Brasov Publisher, pp. 52-65, pp. 72-79, pp. 93-104.
 2. Colander, D. C., 1998. Macroeconomics. Third Edition, United States of America, Irwin/ McGraw-Hill, pp. 157-172.
 3. Council of the European Union. 2009. Council Resolution of 27 November 2009 on a renewed framework for European cooperation in the youth field (2010-2018), Official Journal of the European Union, 2009/C 311/01, pp.311/2 – 311/4.
 4. Council of the European Union. 2015. COUNCIL RESOLUTIONS, Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on a European Union Work Plan for Youth for 2016-2018, Official Journal of the European Union, 2015/C 417/01, pg. 417/1.
 5. Dumitrache, V., Raileanu Szeles, M., 2012. Particuliarities of the Romnian Welfare state, Bulletin of the Transilvania University of Bra§ov, Vol. 5 (54), No. 1, Series V: Economic Sciences, Brasov.
 6. European Commission, Addressing youth unemployment in the EU, Catalogue N.: KE-02-15-605-EN-N, 2015.
 7. European Commission. 2016. Evaluation of the EU Youth Strategy and the Council Recommendation on the mobility of young volunteers across the EU Final Report Executive Summary, Luxembourg, pp. 1-5.
 8. European Commission. 2010. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions, Youth on the Move An initiative to unleash the potential of young people to achieve smart, sustainable and inclusive growth in the European Union, COM(2010) 477 final, Brussels, pp. 3-4.
 9. European Commission. 2016. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions, A NEW SKILLS AGENDA FOR EUROPE Working together to strengthen human capital, employability and competitiveness, COM(2016) 381, Brussels, 3 p.
 10. European Commission. 2010. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions, The European Platform against Poverty and Social Exclusion: A European framework for social and territorial cohesion, COM(2010) 758 final, Brussels, 3 p.
 11. 2016. Newsletter Internet use by individuals Almost 8 out of 10 internet users in the EU surfed via a mobile or smart phone in 2016… Different patterns across Member States in managing personal information, 260/2016, 1 p.
 12. Kiss, F., Cocheci D., 1993. Economie contemporana. Introducere in Micro- si Macroeconomie – note de curs, Cluj- Napoca, pp. 98-101, pp. 157-167.
 13. Council of the European Union and European Commission. 2012. NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES, COUNCIL, EUROPEAN COMMISSION, Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the renewed framework for European cooperation in the youth field (2010­18), Official Journal of the European Union, 2012/C 394/03, pp. 394/6.
 14. Pascouau, Y., 2013. Intra-EU mobility: the ‘second building block’ of EU labour migration policy, Issue Paper No. 74, May 2013, pp. 1-11.
 15. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
 16. http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

Завантажити