А. Старостіна, д-р екон. наук, проф., М. Устименко, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ АГЛОМЕРАЦІЙ: КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Розкриваються особливості розвитку агломерацій у країнах ЦСЄ. Дослідження базується на порівнянні показників розвитку про-мислової агломерації в 51 регіоні країн ЦСЄ. Перспективи оцінки розвитку промислової агломерації були проведені з використанням таких груп показників: рівень локалізації, наявність ресурсів, попит на продукти зони агломерації. У дослідженні використано методи аналізу та синтезу наукового узагальнення, порівняння, індукції й дедукції. Результати дослідження показують, що важливою особли-вістю розвитку агломерації в Центральній та Східній Європі було залучення іноземного інвестиційного ресурсу в регіони, що пов’язано з появою кластерів у цих регіонах, хоча ця інвестиція не була єдиним визначальним фактором успіху. Успіх виникнення агломерації з іноземними інвестиціями зумовлювався наявністю промислових агломерацій у ключових галузях і суміжних галузях підтримки. Це створює конкурентну перевагу в регіоні та спеціалізацію в міжнародних ланцюжках постачання, постачання ресурсів (робочої сили, виробництва, матеріально-технічного забезпечення), незадоволеного попиту на внутрішніх ринках цих країн. Оскільки передумовою розвитку агломерації було наявність ресурсів (природних, капітальних, технологічних). Первинний брак капіталу; Технологічні ресурси були компенсовані в результаті передачі діяльності з-за кордону через інші конкурентні переваги регіонів. Наявність ринкових можли-востей та попиту на продукцію агломерацій є важливим аспектом визначення потенціалу через невдоволений попит на національних ринках країн і близькість до споживачів на ринках Західної Європи.

Ключові слова: агломерація; локалізація; передумови розвитку агломерації; країни Центральної та Східної Європи.

Надійшла до редколегії 07.09.2017

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/195-6/6

References

 1. Porter, M., 1990. The Competitive Advantage of Nations, New York: Free Press, pp. 152.
 2. Kamath, S., 2012. Explaining Geographic Cluster Success-The GEMS Model, American Journal of Economics & Sociology. Jan 2012, Vol. 71 Issue 1, p. 184-214. https://doi.org/10.1111/j.1536-7150.2011.00819.x.
 3. Nieminen, , 2012. The emergence of innovation-based wireless clusters: quality and timing matter, International Journal of Innovation Management. Dec 2011, Vol. 15, Issue 6, p. 1271-1295 https://doi.org/10.1142/S1363919611003738.
 4. Sokolenko S. I., 2004. Klasteri v globalnIy ekonomItsi [Clusters in a global economy], Kiyiv, p. 250-320.
 5. Menzel, -P. and Fornahl, D., 2007. Cluster Life Cycles – Dimensions and Rationales of Cluster Development. Jena Economic Research Paper No. 2007-076. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1025970.
 6. Official site of International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, 2017, Production Statistics. Available at: http://www.oica.net.
 7. Vesela D., 2015. Potentials in the Biotech Sector in the Czech Republic – Innovation. Available at: http://www.biotekforum.no.
 8. Jakubiak M., 2008. The automotive industry in the Slovak Republic: Recent developments and impact on growth. – International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2008. http://dx.doi.org/10.1787/235843308250
 9. Official site of Romanian Investment agency, 2017. Strategic sectors. Available at: investmentromania.com.
 10. Porter, M. E., 2000. Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy. Economic development quarterly, 14(1), 15-34.
 11. Official site of CzechInvest, 2017. Automotive Industry, available at: czechinvest.org/en/czech-republic.
 12. Official site of The World Bank Group, 2017. “Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$)”. Available at: http://data.worldbank.org/indicator.
 13. Official site of statistical office of the European Union, 2017. International trade of EU, the euro area and the Member States by SITC product group. Available at: http://ec.europa.eu/eurostat.

Завантажити