В. Смєсова, ORCID iD 0000-0002-0444-4659, канд. екон. наук, доц. “Український державний хіміко-технологічний університет”, Дніпро ТИПОЛОГІЯ ВІДТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ АКТОРІВ

Запропоновано типологію відтворення економічних інтересів акторів відповідно до кількісних і якісних змін у ре­зультатах їхньої реалізації, а також згідно зі схильністю економічної поведінки акторів до стабільності (сталості) і динамічності (мінливості) у процесі актуалізації економічних інтересів. Обґрунтовано системні взаємозв’язки та взаємозалежності між запропонованими типами відтворення економічних інтересів. Розкрито взаємовплив відтво­рення економічних інтересів акторів та інституційного середовища.

Ключові слова: відтворення; інститути; інтерес; економічні інтереси; економічна поведінка

Received: 06/11/2017

1st Revision: 22/12/2017

Accepted: 15/01/2018

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2018/197-2/7

References

 1. Kaneman D., Tverski A., 2003. Ratsionalnyy vybor, tsennosti i freymy. Psikhologicheskiy zhurnal, Vol. 24, №4:31-42
 2. Tversky A., 2004. Preference, belief, and similarity: Selected writings. Massachusets Institute of Technology, 1023.
 3. Diton A., 2016. Velikij pobeg: Zdorov’e, bogatstvo i istoki neravenstva, Moskva, Izd-vo Instituta Gajdara; Fond Liberal’naya Missiya, 368.
 4. Holmström , Milgrom P., 1991. Multitask principal-agent analyses: Incentive contracts, asset ownership, and job design. Journal of Law, Economics & Organization, Vol. 7, Special Issue: 24-52.
 5. Hart O., Moore J., 1988. Incomplete contracts and renegotiation. Econometrica, Vol. 56, №. 4: 755-785.
 6. Taler R., 2015. Novaya povedencheskaya ehkonomika. Pochemu lyudi narushayut pravila tradicionnoj ehkonomiki i kak na ehtom zarabotat’, Moskva, Ehksmo, 550.
 7. Chernetsova N.S., 2003. Ekonomicheskaya priroda i evolyutsiya sistemyi ekonomicheskih interesov: diss. … d-ra ekon. nauk, Moskva, 411.
 8. Rasskazova N.V., 2013. Ustojchivoe razvitie social’no-ehkonomicheskoj sistemy v kontekste teorii interesov. Filosofi- ya hozyajstva, №5: 149-158.
 9. Bazilevich V.D., 2017. Lyudinocentrichnist’ paradigmal’nih zrushen’ v ekonomichnij teorii XXI st. Paradigmal’ni zrushennya v ekonomichnij teorii XXI : Materiali III Mizhnarodnoi naukovo-praktichnoi konferencii, Ky’yiv, Kii’vs’kij nacional’nij universitet imeni Tarasa Shevchenka, 15-20.
 10. Tarasevich V.N., 2017. K gnoseologii gosudarstvennogo kapitalizma, Problemi ekonomiki ta politichnoi ekonomii, № 1: 59-82.
 11. Kuz’min O.Ye., O.A. Xiluxa, 2016. Regulyuvannya interesiv stejkxolderiv u korporaty’vnomu upravlinni shlyaxom provedennya korporaty’vny’x peregovoriv. Ekonomichny’j chasopy’s-XXI, № 161: 56-60; DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V161-13
 12. Gry’shhenko A., 2011. Integracijny’j vektor realizaciyi nacional’ny’x ekonomichny’x interesiv Ukrayiny’: teorety’chni ta prakty’chni aspekty’, Mizhnarodna ekonomichna polity’ka, Vy’p. 1-2: 246-274, available at: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Mep_2011_1-2_11
 13. Zalevskij G.V., 2005. Fiksirovannye formy ehkonomicheskogo povedeniya v kontekste teorii izbytochnoj ustojchivosti individual’nyh i gruppovyh system, Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, №2: 64-68

Завантажити