Короткий огляд структур корпоративного управління в рамках преміум-лістингових компаній у Румунії

Автори: Й. Поп, ORCID ID 0000000256449785, здобувач звання доктора філософії, асистент, Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія

Анотація: Належні структури і принципи корпоративного управління направляють компанії до фінансового благополуччя і закладають основи для стійкого розвитку приватного сектора. Більше того, широко поширене визн ання і зростаюча кількість фактичних даних свідчать про те, що надійні основи управління є умовою створення переваг для бізнесу, значною мірою завдяки кращому управлінню, ефективним органам адміністрування, удосконаленим процесам прийняття рішень, зниженим ризикам, підвищеній операційній ефективності та оці- нюванню. З огляду на те, що довіра є основною умовою функціонування ринків капіталу, а корпоративне управління гарантує прозо- рість, підзвітність і операційну цілісність, мета даної статті полягає в оцінці відповідності компаній, які торгують на преміальному ринку Бухарестської фондової біржі, її кодексу корпоративного управління. Результати нашого емпіричного дослідження виявляють поточні проблеми, а також той ступінь уваги і важливості, який найбільш надійні і прибуткові румунські компанії, що торгують на біржі, приділяють структурам і принципам корпоративного управління.

Ключові слова: корпоративне управління, ринок капіталу, розкриття інформації, Румунія, БФБ

Received: 26/08/2018

1st Revision: 20/09/18

Accepted: 10/10/2018

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2018/201-6/11

References

Brown, P., Beekes, W. & Verhoeven, P., 2011. Corporate Governance, accounting and finance: A review. Accounting and Finance, Vol. 51, p.96-172, https://doi.org/10.1111/j.1467-629X.2010.00385.x.
Dragota, V., Obreja Bra<U+0219>oveanu, L., Dragota, I.-M., 2016. Management financiar. Volumul II Management financiar strategic. Edi<U+021B>ia a doua. Editura Economica: Bucure<U+0219>ti.
OECD, 2015. G20/OECD Principles of Corporate Governance.
Bigioi, A.D., 2015. Aplicarea conceptelor privind guvernanta corporativo in cadrul entitotilor din Romania. Editura ASE: Bucuresti.
Nochescu, M.-L., 2015. Guvernanta corporativo si pietele de capital. Editura ASE: Bucuresti.
Pintea, M.-O., 2015. Guvernanta corporativo si performanta firmei in contextual globalizorii. Editura ASE: Bucuresti.
Apostol, C., 2015. Adoptarea bunelor practici de guvernanto corporativo de cotre companiile din Romania. Editura ASE: Bucuresti.
Tofan, M., Bercu, A.-M., Cigu, E., 2013. Corporate governance framework in Romanian companies. 7th International Conference on Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration, GEBA, Iasi, https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00117-3.
Zhorova, Y., 2013. Estimation of crisis corporate governance on domestic engineering enterprises. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, Issue 151, p.112-118, http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/151-10/25.
Ratiu, V.R., 2015. Raportori financiare si guvernanto corporativo in contextual crizei economice. Editura ASE: Bucuresti.
Bebchuk, L., Cohen, A., Ferrell, A, 2004. What matters in corporate governance? Harvard Law School, Cambridge, https://doi.org/10.1093/rfs/hhn099.
Mallin, C., 2004. Corporate Governance. Oxford University Press, Oxford.
Monks, R., Minow, N., 2011. Corporate Governance 5th Edition. John Wiley & Sons, New York.
Naimah, Z., Hamidah, N., 2016. The Role of Corporate Governance in Firm Performance. SHS Web of Conferences. 34. 13003, https://doi.org/10.1051/shsconf/20173413003.
Avdalovic, S., Milenkovic, I., 2017. Impact of company performances on the stock price: an empirical analysis on select companies in Serbia. Economics of Agriculture, Vol. (64) 2, p.561-570, https://doi.org/10.5937/ekoPolj1702561M.
Muller, V.-O., Ienciu, I.-A., Bonaci, C. G., Filip, C. I., 2014. Board Characteristics Best Practices and Financial Performance. Evidence from the European Capital Market. Amfiteatru Economic Journal, Vol. 16, Issue 36, p.672-683, http://hdl.handle.net/10419/168850.
European Bank of Reconstruction and Development, 2015. Corporate governance in transition economies. Romania country report.
Bucharest Stock Exchange, 2015. Corporate Governance Code, Bucharest.

Завантажити