Екосистемний підхід до оцінки аграрної сталості в Болгарії

Автори: Х. Башев, ORCID ID 0000000305557468, доктор економічних наук, професор, Інститут аграрної економіки, Софія, Болгарія
Г. Харламова, ORCID ID 000000033614712X, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація: Екосистемний підхід усе більше залучається до управління та оцінки рівнів сталості загалом, і в сільському господарстві зокрема. Незважаючи на значний прогрес у теорії та практиці цієї нової галузі, досі немає консенсусу щодо того, як оцінити сталість агроеко- систем, зважаючи на різноманітні розуміння, підходи, методи, використані дані тощо. У Болгарії практично немає ґрунтовних дослі- джень рівня сталості різних агроекосистем. У даній статті оцінюється рівень сталості агроекосистем різного типу в Болгарії. За- пропоновано цілісну ієрархічну структуру, включаючи 17 принципів, 35 критеріїв, 46 показників та контрольних значень, для оцінки ін- тегральної, економічної, соціальної та екологічної сталості агроекосистем. Оцінюється загальна сталость і її аспекти щодо великих (агро) екосистем в чотирьох географічних регіонах, а також в конкретних основних і специфічних типах агроекосистем країни. Оцінка заснована на інформації з перших рук, зібраної в ході докладних інтерв’ю з керівниками “типових”ферм відповідних екосистем. Дослі- дження показало, що існує значна диференціація рівня інтегральної сталості в сільськогосподарських екосистемах різних типів. Існу- ють також істотні відмінності в рівнях економічної, соціальної та екологічної сталості агроекосистем різного типу, а також критичні показники, що підвищують або стримують загальну і особливу сталість окремих агроекосистем. Результати інтегрального рівня аграрної стійкості, засновані на даних мікроагроекосистем (ферм), подібні до попередньої оцінки на основі сукупних галузевих (статис- тичних та інших) даних. Беручи до уваги важливість цілісних оцінок такого роду для покращення аграрної сталості, управління фер- мерськими господарствами та аграрної політики, вони повинні використовуватися у повному обсязі, а їх точність та репрезантив- ність має бути покращана.

Ключові слова: агроекосистема, сталість, оцінка, економічна, соціальна, екологічна, Болгарія

Received: 16-02-2019

1st Revision: 20-02-2019

Accepted: 23-03-2019

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2019/203-2/3

References

Bachev, H. (2009): Governing of Agro-ecosystem Services. Modes, Efficiency, Perspectives, VDM Verlag Dr.Muller Aktiengesellscaft & Co. KG, Saarbrucken.
Bachev H. (2010): Governance of Agrarian Sustainability, New York: Nova Science Publishers.
Bachev H. (2016): A Framework for Assessing Sustainability of Farming Enterprises Journal of Applied Economic Sciences, Spring Issue, Vol XI, 1(39), 24-43.
Bachev H. (2016): Defining and Assessing the Governance of Agrarian Sustainability, Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume VII, Issue 4(18), 797–816.
Bachev H. (2017): Sustainability Level of Bulgarian Farms, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 23 (1), 1–13.
Bachev H. (2017): Sustainability of Bulgarian Farming Enterprises during EU CAP Implementation, Journal of Applied Economic Sciences, 2(48), 422–451.
Bachev H. (2018): The Sustainability of Farming Enterprises in Bulgaria, Cambridge Scholars Publishing.
Bachev H. (2018): Institutional Environment and Climate Change Impacts on Sustainability of Bulgarian Agriculture, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 24 (4), 523–536.
Bachev H., Ivanov B., Toteva D., Sokolova E.(2016): Agrarian Sustainability and its Governance – Understanding, Evaluation, Improvement, Journal of Environmental Management and Tourism, Vol. 7, issue 4 (16), 639–663.
Bachev H., B. Ivanov, D.Toteva and E.Sokolova (2017): Agrarian sustainability in Bulgaria – economic, social and ecological aspects, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 23 (4), 519–525.
Bachev H. and D.Terziev (2017): Environmental Sustainability of Agricultural Farms in Bulgaria, Journal of Environmental Management and Tourism, Vol 8 No 5 (2017): JEMT Volume VIII Issue 5(21) Fall 2017, 968–994
Bachev, H., Terziev, D. (2018): A Study on Institutional, Market and Natural Environment Impact on Agrarian Sustainability in Bulgaria, Journal of Environmental Management and Tourism, Volume IX, Issue 3 (27), 452–478.
Bachev, H., Terziev, D. (2018). A Study on Agrarian Sustainability Impact of Governance Modes in Bulgaria. Journal of Applied Economic Sciences, Volume XIII, Spring, 1(55): 227–257.
Belcher K. (1999): Agroecosystem sustainability: an integrated modelling approach, PhD Thesis, HARVEST, University of Saskatchewan.
Bohlen P. and G. House (2009): Sustainable Agroecosystem Management: Integrating Ecology, Economics, and Society, CRC Press.
De Oliveira A. (editor) (2018): Sustainability of Agroecosystems, IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.70964
FAO (2013): SAFA. Sustainability Assessment of Food and Agriculture systems indicators, FAO.
Fuentes M. (2004): Farms Management Indicators Related to the Policy Dimension in the European Union, OECD Expert Meeting on Farm Management Indicators and the Environment, 8-12 March 2004, New Zealand.
Ikerd J. (2015): On Defining Sustainable Agriculture, SARE.
http://www.sustainable-ag.ncsu.edu/onsustaibableag.htm
Hanna S., I. Osborne-Lee, G. Cesaretti, R.Magdy, T.Khalile (2016): Ecological Agro-ecosystem Sustainable Development in Relationship to Other Sectors in the Economic System, and Human Ecological Footprint and Imprint,Agriculture and Agricultural Science Procedia, Vol. 8, 17–30.
Hayati D.Z. Ranjbar, and E. Karami (2010): Measuring Agricultural Sustainability, in E. Lichtfouse (ed.), Biodiversity, Biofuels, Agroforestry and Conservation Agriculture, 73, Sustainable Agriculture Reviews 5, Springer Science+Business Media B.V., 73–100.
Ivanov, B., T. Radev, D. Vachevska, P. Borisov (2009): Agricultural Sustainability – ASVIWI. Avangard Prima, Sofia.
Lopez-Ridauira S., Masera O., Astier M. (2002): Evaluating the sustainability of complex socio-environmental systems. The MESMIS framework. Ecological indicators 2: 135–148.
Millennium Ecosystem Assessment (MEA) (2005): Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Washington, DC: Island Press.
Oelbermann M. (editor) (2014): Sustainable agroecosystems in climate change mitigation, Wageningen Academic Publishers, doi.org/10.3920/978-90-8686-788-2
Rezear K., A. Osmani; P. Borisov, D. Skunca (2018): Beyond the Metropolis: Farmers’ empowering as a challenge of Peri-urban areas, European Journal of Economics and Management Sciences, Vol 3,
Ramirez-Carrillo E., O. Lopez-Corona , J. Toledo-Roy, J. Lovett, F. Leon-Gonzalez, L. Osorio-Olvera, J. Equihua, E. Robredo,
A. Frank, R. Dirzo, V. Perez-Cirera (2018): Assessing sustainability in North America’s ecosystems using criticality and information theory, PLOS, Published: July 16
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0200382
Sauvenier X., J. Valekx, N. Van Cauwenbergh, E. Wauters, H.Bachev. K.Biala, C. Bielders, V. Brouckaert, V. Garcia-Cidad,
S. Goyens, M. Hermy, E. Mathijs, B. Muys, M. Vanclooster. and A. Peeters (2005): Framework for Assessing Sustainability Levels in Belgium Agricultural Systems – SAFE, Belgium Science Policy, Brussels.
Sidle R., W. Benson, J., Carriger and T. Kamaic (2013): Broader perspective on ecosystem sustainability: Consequences for decision making, Proc Natl Acad Sci USA., 110(23): 9201–9208.
Terziev D., D. Radeva, & Y. Kazakova (2018): A new look on agricultural sustainability and food safety: Economic viability, in
BACHEV, S. CHE, S. YANCHEVA (Editors) Agrarian and Rural Revitalisation Issues in China and Bulgaria, KSP Books, 231–242.
Todorova K. and R.Treziyska (2018): Agricultural sustainability through provision of agri-environment public goods: The role of farmers as decision-makers, in H. BACHEV, S. CHE, S. YANCHEVA (Editors) Agrarian and Rural Revitalisation Issues in China and Bulgaria, KSP Books, 253–267.
VanLoon, G., Patil, S. and Hugar, L. (2005): Agricultural Sustainability: Strategies for Assessment. London: SAGE Publications.
Zvyatkova D. and A. Sarov (2018): Process of Transfer of Family Farms for Sustainability of Agricultural Cooperatives, in “Role of Family Business for Sustainable Rural Development, Agrarian University, 61 (2), 125–134.

Завантажити