Методичний підхід до оцінювання можливостей стратегічної трансформації підприємств роздрібної торгівлі.

Автори: М. Чорна, ORCID ID 0000000153877832, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств харчування та торгі- влі ім. І. Г. Бережного, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Харків, Україна
Р. Бугріменко, ORCID ID 0000000209730814, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі ім. І. Г. Бережного, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Харків, Україна
О. Зонвіре, ORCID ID 0000000221893894, аспірант, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Харків, Україна

Анотація: Представлено методичний підхід до оцінювання можливостей стратегічної трансформації підприємств роздрібної торгівлі щодо створення в ільних від конкуренції принципово нових ринків – блакитних океанів. Формування методичного підходу здійснено на принципах матричного методу із застосуванням сучасних атрибутів-показників специфіки діяльності підприємств ритейлу, а саме – обсягу непродовольчої групи товарів і питомої ваги інтернет-мережі у структурі товарообігу підприємства.

Ключові слова: стратегія “блакитного океану”; роздрібна торгівля; конкуренція; ринковий простір

Received: 20/02/19

1st Revision: 21/3/19

Accepted: 27/3/19

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2019/204-3/7

References

Solovjova, T. V., 2014. The strategy of the “blue ocean” as a new form of market relations. Magisterium, 56, РР. 102-105.
What is Blue Ocean Strategy? The Wall street journal official site. – http://guides.wsj.com/management/strategy/what-is-blue-ocean- strategy.
Ravlik, N., 2014. Innovation of value and methods of its realization in the modern market. Galician Economic Herald: TNTU, 44(1), PP. 49-54.
Bіlen’kij , O.U, 2011. Influence of uncertainty of the environment on formation of the strategy of development of feed industry. Economic strategy and prospects for the development of trade and services,1(49), PP. 325-332.
Kochkina, N. I., 2015 Estimation of the effectiveness of the white ocean strategy for the Ukrainian wine-making industry. Herald KNTU, 8, PP. 25-31.
Bєlova, T.G., Bєlova, T. G., Krajnyuchenko, O. F., Bezpal’ko, O. V., 2014. Methodical approaches to the formation of a strategic set of enterprise. Formation of market relations in Ukraine, 6, pp.123-128.
Kіpa, D.V., 2014. Obґruntuvannya viboru konkurentnoї strategії pіdpriєmstva. Development Economics, 4, pp . 110-115.
Volosov, А.М., 2018 Classification of competitive advantages of retail enterprises. Economic strategy and prospects for the development of trade and services:. HDUHT, 2 (28). РР. 88-100. DOI: 10.5281/zenodo.2535266
Chorna, M.V., Bugrimenko R.M., Zonvire O., 2018 Technology of formation of competitive advantages of a trading enterprise: HDUHT,
1 (27). – PP. 47-55. DOI: 10.5281/zenodo.1303803
Statistical Yearbook of Ukraine for 2017, 2017. State Statistics Committee of Ukraine. Kyiv: Konsul’tant 552 p.
Statistical Yearbook “Kharkiv Oblast in 2017”, 2017. Kharkiv: The Main Department of Statistics in the Kharkiv Region, 573 p.
Official site of the State Statistics Committee. DOI: http://www.ukrstat.gov.ua/
Official site of the State Statistics Committee. DOI:http://uprstat.kharkov.ukrtel.net/ua/stat/stat_inf.html
14. Bugrimenko R.M., Smirnova P.V., Zonvire O., 2018. Features of activity of enterprises of trade in modern conditions. Technology of formation of competitive advantages of a trading enterprise: HDUHT. 2 (28),PP. 77-88., DOI: 10.5281/zenodo.2535190

Завантажити