Моделювання нерівності доходів у країнах Європейського Союзу

Автори: А. Ставицький, ORCID ID 0000000256456758, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
М. Козуб, ORCID ID 0000000274039106, економіст, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: У статті розглянуто сучасні тенденції розвитку процесів диференціації доходів для країн Європейського Союзу за останні 10 років. Аналіз особливостей впливу нерівності доходів населення на економіку к раїн дав змогу зробити ви- сновок про обернену залежність між зростанням розриву в доходах різних груп осіб та розвитком економіки. Для ви- значення результатів було розроблено динамічну стохастичну модель загальної рівноваги в умовах закритої еконо- міки всіх 27 країн-дійсних членів Європейського Союзу за останні 10 років, де діють три макроекономічних суб’єкти: домогосподарство, фірма, держава. Обраховані показники відповідно до складеної моделі демонструють в загальному негативну тенденцію динаміки значення нерівності доходів, що зумовлює актуальність вибору стратегічного курсу розвитку країн із врахуванням таких тенденцій. Отримана модель є універсальною та може бути застосована для інших регіонів світу за умови попереднього калібрування параметрів, її розширення через введення додаткових джерел доходу з метою отримання більш точних результатів. Висновком дослідження став аналіз основних напрямів рефор- мування європейської економіки для досягнення соціального прогресу країн.

Ключові слова: нерівність доходів; диференціація населення; DSGE моделі; Європейський Союз

Received: 13/07/19

1st Revision: 23/8/19

Accepted: 29/08/19

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2019/205-4/5

References

Alves J., 2018. A DSGE Model to Evaluate the Macroeconomic Impacts of Taxation. Lisboa: REM Working Paper Series, 24 p.
Barnett А., Ellison M., 2005. Practical DSGE Modelling. Bank of England. URL: http://users.ox.ac.uk/~exet2581/Boe/dsge_all.pdf
Coulter P., 1989. Measuring Inequality. Boulder: Westview Press, 198 p.
DeLong B., Steinbaum M., Boushey H., 2017. After Piketty: The Agenda for Economics and Inequality. Cambridge: Harvard University Press, 688 p.
Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat
Holmes А., 2014. Some economic effects of inequality. URL: https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/ Parliamentary_Library/pubs/BriefingBook44p/EconEffects
Income Tax Rates in the European Union. URL: https://digitalnomadeurope.com/income-tax-rates-european-union/
Stiglitz J.,2017. Income Inequality and Social, Economic, and Political Instability. World Government Summit. URL: https://www8.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/sites/jstiglitz/files/Inequality%20and%20Economic%20Growth.pdf
Swarbrick J., 2012. Optimal fiscal policy in a DSGE model with heterogeneous agents. Guildford: School of Economics, University of Surrey, 39 p.
Hayashida M., Nanba R., Yasuoka M., Ono H., 2017. Tax Incidence in DSGE Model. The Society for Economic Studies The University of Kitakyush. URL: https://www.kitakyu-u.ac.jp/economy/study/pdf/2016/2016_08.pdf
Tovar C.E., 2008. DSGE Models And Central Banks. BIS Working Papers, 253.
Troch М., 2014. Wealth inequality in dynamic stochastic general equilibrium models. Prague: Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studie, 88 p.
Wesley Е., Peterson F., 2017. Is Economic Inequality Really a Problem? A Review of the Arguments. MDPI. Open Access Journal, pp. 1-25.
World Bank. URL: http://www.worldbank.org/
Bazhenova J.V., 2009. Modeling of the impacts of monetary and fiscal policies on the Ukrainian economy with an open dynamic stochastic model of general equilibrium. Economy and the state, 7, pp. 33-36.
Bondarenko O., 2018. The influence of monetary policy on redistribution of incomes among generations. Visnyk of the National Bank of Ukraine, 244, pp. 46-63. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=73007269. DOI: https://doi.org/10.26531/vnbu2018.244.03
Workshop “The applying of dynamic stochastic models of general equilibrium (DSGE) in central banks”, 2018. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=83203373&cat_id=83203329
Gorodetska T.E., 2012. The influence of differentiation in incomes on social shocks formations in a society. Foreign Trade: Law, Economics, Finance, 3, pp. 94-99. DOI: http://zt.knteu.kiev.ua/files/2012/03(62)2012/3_12_13.pdf
Kotsan L.M., 2018. Transformation of the regulation system of income in Ukraine, 215 p.
Libanova E.M., 2016. Ukraine: the depth of inequality. ZN, UA. DOI: https://dt.ua/columnists/ukrayina-glibina-nerivnosti-220460_.html
Miroshnichenko G.O., 2011. Modeling of the dynamic equilibrium of the economic system. Effective economy. DOI: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=619
Polbin A.V., 2018. The construction of a dynamic stochastic model of general equilibrium for the Russian economy. DOI: https://www.iep.ru/files/news/Polbin.pdf
Stavytsky A.V., 2018. The role of technological change in the growth of inequality of incomes in the EU. European integration processes in the 21st century: key trends, main challenges and new opportunities: Ukrainian Yearbook of European Integration Studies, 1, pp. 263-272.
Kharlamova G.O.,Stavytskyy A.V., Zarotiadis G. 2018. The impact of technological changes on income inequality: the EU states case study. Journal of International Studies. Vol. 11, No 2. р. 76-94. DOI: 10.14254/2071-8330.2018/11-2/6

Завантажити