Індекс суверенності держави як індикатор прийняття державно-управлінських рішень

Автори: Н. Чала, ORCID ID 0000000203569003, доктор наук з державного управління, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом Націо- нального університету “Києво-Могилянська академія”, Київ, Україна
Г. Харламова, ORCID ID 000000033614712X, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Д. Маркішев, ORCID ID 0000000233281238, співзасновник аналітичного консалтингового центру “Українська Фабрика Думки”. Ініціатор ство- рення та розробки “Індекс суверенності” на базі “Української Фабрики Думки”. Експерт у сфері політичного і корпоративного PR. Магістр публічного управління та адміністрування Національної академії державного управління при Президентові України, Київ, Україна

Анотація: Світова спільнота та уряди країн постійно перебувають у пошуку дієвого мірила для країн: мірила їх успішності чи неуспішності, захищеності та вразливості, якості життя в них, відкритості тощо. Усі ін декси за своєю приро- дою є об’єктивними інтеграторами суб’єктивно-об’єктивних показників, і довіра до індексу базується саме на врів- новаженості цих категорій. У цьому дослідженні автори зробили спробу оцінити за допомогою об’єктивності, яку може внести в розрахунок потужний економетричний апарат, ступінь суверенності країн світу, і України зокрема. Підбір, нормалізація, оцінка стаціонарності та кореляційний аналіз дозволили звести базу з більш ніж 40 статисти- чних показників для країн світу до узагальненого індексу та прогнозу розвитку його динаміки на майбутнє. Пропо- нується, що Індекс суверенності країни є інтегральним і має шкалу від 0 до 100. Для більш наочного представлення результатів запропоновано шкалу індексу суверенності для країн, із визначенням країни умовно відносно незалежної від впливу і рекомендацій зовнішніх міжнародних організацій чи суб’єктів. Виявилося, що загалом усі досліджувані країни мали схожу тенденцію розвитку явища, що підтверджує ефект глобалізації та синергію в зовнішній актив- ності цих країн. Даний індекс у подальшому може стати мірилом успішності та неуспішності урядової політики та інструментом обрання напряму розвитку країни.

Ключові слова: Індекс, рейтинг, прогноз, Україна

Received: 13/09/19

1st Revision: 23/09/19

Accepted: 01/10/19

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2019/206-5/5

References

Kharlamova G. 2018. Riven’ nacional’noyi bezpeky krayiny v systemi suchasnyx geoekonomichnyx zagroz: analiz, ocinka, prognoz. Kyyiv: Agrar Media Grup. 380 p.
Davis K., Fisher A., Kingsbury B. & S. Merry. 2012. Governance by Indicators: Global Power through Quantification and Rankings. DOI:10.1093/acprof:oso/9780199658244.001.0001
Ghani A., Lockhart C., Carnahan M. 2005. Closing the Sovereignty Gap: an Approach to State-Building Working Paper 253 September 2005. URL: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/2482.pdf.
Ukrayina v sviti. 2013. Oglyad mizhnarodnyx indeksiv. Fond efektyvnogo upravlinnya. K. 61 p.
Zhylinska O., Melnychuk O., Antonyuk L., Gumenna O., Radchuk A., Stolyarchuk Ya., Taruta S., Kharlamova G., Chala N., Shnyrkov
2017. Ukrayina 2030: Doktryna zbalansovanogo rozvytku. Lviv: Kalvariya. 168p.
Stigliz J., Sen A., Fitoussi J.-P. 2010. Mis-measuring Our Lives. Why GDP Doesn’t Add Up. The report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and social Progress. The New Press. New York. 211 p.
The Inclusive Development Index. URL: https://www.weforum.org/reports/the-inclusive-development-index-2018.
Change readiness index. KPMG. URL: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2017/06/change-readiness-tool.html.
Good Country Index. URL: https://www.goodcountry.org/index/results?fbclid=IwAR0u8UFQaWlI4hfRJ3bs-5Z5ME5Pokyqwp 7PUEIngIs9v1aq31kZfaSYKSg#UKR.
Govers R. 2018. Imaginative Communities: Admired cities, regions and countries Reputo Press, Antwerp, Belgium, 158 p.
Polumiyenko S.K., Gorda S.Ye. 2016. Indykatyvnyj analiz procesiv nacionalnogo rozvytku. Matematychne modelyuvannya v ekonomici. 2. p. 65-97.
Greene William H. 2018. Econometric Analysis, 8th Edition, Stern School of Business, New York University.
Forsajt ekonomiky Ukrayiny: seredn’ostrokovyj (2015–2020 roky) i dovgostrokovyj (2020– 2030 roky) chasovi goryzonty. 2015. Ky’yiv: NTUU “KPI”. 136 p.

Завантажити