СТАРТАП ЯК НОВИЙ ЗМІСТ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Автори: І. Мазур, д-р екон. наук, проф., ORCID ID 0000-0002-2441-8001, М. Буга, економіст, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Досліджено теоретичні основи сутності підприємництва та підприємця; виявлено особливості визначення по- няття “підприємець” представниками економічних шкіл; розкрито чотири етапи формування теорій підприємництва (таблиця 1), в яких проаналізовано характерні ознаки підприємця, що змінювались під впливом соціально-економічного розвитку (зовнішнього середовища).

На основі економічної характеристики змін розвитку макро- і мікрорівнів, обґрунтовано появу нових видів підприємницької діяльності – стартапів; стартап визначено як швидкозростаючий суб’єкт малого інноваційного підприємни- цтва з короткостроковою історією діяльності, який діє в умовах надневизначеності та спрямований на створення принципово нового продукту для задоволення специфічних потреб споживачів.

Обґрунтована логіка формування поняття підприємець-стартапер у структурній схемі; дана характеристика ста- ртаперу як своєрідному поєднанню трансформованих рис підприємця відповідно до етапів розвитку теорії підприємниц- тва; виявлено характерні риси стартапера; проаналізовано особливості функціонування стартапів в Україні.

Запропонована характеристика особливих рис підприємця-стартапера; обґрунтовано подальше дослідження тео- рій підприємництва відповідно до трендів глобальної економіки в умовах невизначеності, а також дослідження особли- востей розвитку та функціонування нових суб’єктів підприємництва – стартапів як вирішення незадоволених потреб споживачів і як використання сучасних технологій у створенні нового продукту.

Ключові слова: підприємець, стартапер, підприємництво, історія економічної думки, теорії підприємництва.

Received: 05/03/2020

1st Revision: 06/03/2020

Accepted: 19/04/2020

DOI:  https://doi.org/10.17721/1728-2667.2020/209-2/4

References

 1. Donets I., Romanenko N. H., 2006. Basics of entrepreneurship. Tutorial. Kyiv: Educational literature Centre, 320 p.
 2. Cantillon , 2010. Essai sur la Nature du Commerce en Général (an English translation by C. Saucier). Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 254 p.
 3. Smith , 2007. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Metalibri, 743 p.
 4. Ricardo , 2001. On the Principles of Political Economy and Taxation. Ontario: Batoche Books, 333 p.
 5. Say -B. A., 1971. Treatise on Political Economy. Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 492 p.
 6. Varnalii S., 2008. Small entrepreneurship: basics of theory and practice, 4thedit. Кyiv: Znannya, 302 p.
 7. Mill S., 2009. Principles Of Political Economy. 792 p. [online]. Available at: <http://www2.econ.iastate.edu/classes/econ521/orazem/Papers/Lazear_entrepreneurship.pdf>
 8. Shumpeter, А, 2008. The Theory of Economic Development. Moskow: Directmedia Publishing, 401 p.
 9. Knight H. Risk, uncertainty, and profit [online]. Available at:<http://www.econlib.org/library/ Knight/knRUP1.html>.
 10. Hayek, A. fon, 1948. Individualism and Economic Order [online]. Available at: <http://bc.math.msu.su/wiki/lib/exe/fetch.php? media=downloads:friedrich_august_von_hayek.pdf>.
 11. Kirzner M., 2001. Competition and Entrepreneurship (translation from English with the edition of prof. Romanova A. N. Мoscow: UNITI-DANA, 239 p.
 12. Kozlovskaia N., 2014. The Theory of Entrepreneurship Evolution in Economic Science. Vesci BDPU, 2, p. 98-101.
 13. Chepurenko The theory of entrepreneurship: new challenges and perspectives [online]. Available at: <https://www.research gate.net/profile/Alexander_Chepurenko/publication/282197997_Entrepreneurship_Theory_New_Challenges_and_Future_Prospects/links/ 5640780708ae4b5d28d42d6/Entrepreneurship-Theory-New-Challenges-and-Future-Prospects.pdf.
 14. Hisrich , Peters M., 1992. Entrepreneurship: Starting, Developing, and Managing a New Enterprise. translation from English. Moscow: Progress, 158 p.
 15. Baumol , 1993. Formal Entrepreneurship Theory in Economics: Existence and Bounds. Journal of Business Venturing, 8, p. 197–210. https://doi.org/10.1016/0883-9026(93)90027-3
 16. Lazear E. P., 2005. Entrepreneurship. V. 23, № 4, p. 649-680. https://doi.org/10.1086/491605
 17. Voloshyna O., Bruiev D. D., 2017. Evolution of Scientific View at Entrepreneurship Definition and Functions. Nauchnyi Vestnik DGMA, 2, p. 142–147.
 18. Software development in Ukraine: 2019-2020 IT market report, N-iX. [online]. Available at: <https://www.n-ix.com/software- development-in-ukraine-2019-2020-market-report/>.
 19. ТOP-10 Ukrainian startups that received world recognition, BakerTilly [online]. Available at: <https://bakertilly.ua/news/ id4 6363>.
 20. Mazur I., 2016. Entrepreneurship: practicum. Tutorial. Kyiv: Publishing and Printing Center “Kyiv University”, 263 p.
 21. Mazur , Gura V., 2018. Entrepreneurial culture as a background for the SMEs development Development of small and medium enterprises: the EU and East-partnership countries experience: monograph / [Britchenko I., Polishchuk Ye. and all] / Edited by Igor Britchenko and Yevheniia Polishchuk. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, p. 103-116.
 22. Blank , 2013. The startup. Owner’s manual, translation from English. Moscow: Alpina Publisher, 485 p.
 23. Thiel P., Musters B., 2018. Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future, translation from English. Moscow: Alpina Publisher, 192 p.
 24. Ries , 2019. Business from zero, translation from English. Moscow: Alpina Publisher, 258 p.

Завантажити