В. Базилевич, д-р екон. наук, проф., В. Вірченко, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна СУТНІСТЬ СТРАХУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЙОГО РОЛЬ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Стаття присвячена теоретичному аналізу сутності та механізму страхування інтелектуальної власності. Досліджено зміст та особливості відносин інтелектуальної власності та їх роль у суспільному відтворенні. Розглянуто класифікацію об’єктів та суб’єктів інтелектуальної власності. Проаналізовано сутність, завдання та функції страхування інтелектуальної власності. Визначено передумови виникнення страхування інтелектуальної власності, а також охарактеризовано ризики розпорядження правами інтелектуальної власності та комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності, що підлягають страхуванню. Досліджено основні види страхування інтелектуальної власності та проаналізовано проблеми його розвитку в Україні.

Ключові слова: відносини інтелектуальної власності, страхування, ризик-менеджмент, об’єкти та суб’єкти страхування інтелектуальної власності,інтелектуальна безпека.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/166-1/1

Надійшла до редколегії 19.07.14

References

1. Bazylevych V.D., 2014., Intellectual property, Кyiv, Znanna, 671 p.
2. Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, World Intellectual Property
Organization, Access at http://wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283854#P50_1504.
3. Civil Code of Ukraine, Supreme Council of Ukraine, Access at:http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15
4. Mironenko N., Nature of intellectual property subjects and criteria of their classification, Theory and
practice of intellectual property, 2009., Vol.2., P. 11-24.
5. European Commission. Report on EU customs enforcement of IPR (2012)., Luxemburg, Publications Office of the European Union, 2013., 40 p.
6. Bazylevych V.D., Bazylevych K.S., Insurance, sixth edition, Кyiv, Znanna, 2008., 351 p.
7. Tsyganov A.A., Fundamentals of intellectual property insurance, Moscow, Ankil, 2006., 136 p.
8. Kumar J., Parnami N., The Marriages of Intellectual Property and Insurance, University Library of Munich, Access at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/11465. (DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1289187)
9. Simensky M., Osterberg E., The Insurance And Management Of Intellectual Property Risks, Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, 1999., Vol.17., P. 321-343.

Завантажити

  • pdf 166_1
    File size: 349 kB Downloads: 502