Ухвалення надійних принципів корпоративного управління – перспективний підхід до впливу на ціни акцій румунських лістингових компаній

Автори: І. Поп (Ангел), д-р філос., викл., Сибійский університет “Лучан Блага”, ORCID 0000-0002-5644-9785, Сибіу, Румунія

Анотація: Сталий економічний розвиток та успішний бізнес обумовлені прийняттям належних принципів корпоративного управління та їх правильною реалізацією. Існує великий обсяг досліджень, що охоплюють фінансові та бухгалтерські інструменти для встановлення надійних зв’язків між якісними основами корпоративного управління і показниками лістингових компаній на фондовому ринку, які є наслідком підзвітності, операційної цілісності, прозорості, підвищення ефективності управління та ради директорів, зниження ризиків і загального поліпшення процесу прийняття рішень. Метою даного дослідження є оцінка впливу прийняття розумних принципів корпоративного управління на вартість акцій компаній, що ведуть торги на Бухарестській фондовій біржі. За результатами проведеного емпіричного дослідження виявився чіткий зв’язок між ціною акцій, балансовою вартістю і нашим індексом оцінки корпоративного уп- равління та, меншою мірою, зв’язок між ціною акцій і нашим індексом оцінки корпоративного управління.

Ключові слова: корпоративне управління, ринок капіталу, ціна акцій, співвідношення ціни і балансової вартості, розкриття інформації, Румунія, БФБ.

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2020/210-3/5

References

1. Abdullah, Н., Valentine, N., 2009. Fundamental and Ethics Theories of Corporate Governance. EuroJournals Publishing, Issue 4..
2. Ahmmed, M. U., Mohammad, A. E., 2005. Corporate Governance: Bangladesh Perspective. The Cost and Management. 33 (6), p. 18-19.
3. Andone, I.I., Georgescu, I.C., Toma, C., Solomon, D.-C. S., 2013. Metodologia şi etica cercetării ştiinţifice în contabilitate şi sisteme informaţionale. Ed. Tehnopress, Iași.
4. Apostol, C., 2015. Adoptarea bunelor practici de guvernanță corporativă de către companiile din România. Ed. ASE, București.
5. Avdalovic, S., Milenkovic, I., 2017. Impact of company performances on the stock price: an empirical analysis on select companies in Serbia. Economics of Agriculture, Vol. (64) 2, p. 561-570, https://doi.org/10.5937/ekoPolj1702561M.
6. Barton, D., Wang, Y., Ye, M., 2009. A Chinese view of governance and the financial crisis, an interview with ICBC’s chairman. The McKinsey Quarterly, vol. 2, March.
7. Bebchuk, L., Cohen, A., Ferrell, A., 2004. What matters in corporate governance? Нarvard Law School, Cambridge, https://doi.org/10.1093/rfs/hhn099.
8. Bîgioi, A.D., 2015. Aplicarea conceptelor privind guvernanța corporativă în cadrul entităților din România. Ed. ASE, București;
9. Brown, P., Beekes, W. & Verhoeven, P., 2011. Corporate Governance, accounting and finance: A review. Accounting and Finance, Vol. 51, p. 96-172, https://doi.org/10.1111/j.1467-629X.2010.00385.x.
10. Dragotă, V., Obreja Brașoveanu, L., Dragotă, I.-M., 2016. Management financiar. Volumul II Management financiar strategic. Ediția a doua. Ed. Economică, București.
11. Grant, G.Н., 2003. The Evolution of Corporate Governance and its impact on modern corporate America. Management Decision. 41 (9), 923-925.
12. Kolk, A., Pinkse, J., 2009. The integration of corporate governance in corporate social responsibility disclosure. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Vol. 17, No. 1, p. 15-26.
13. Mallin, C., 2004. Corporate Governance. Oxford University Press, Oxford.
14. Monks, R., Minow, N., 2011. Corporate Governance 5th Edition. John Wiley & Sons, New York.
15. Muller, V.-O., Ienciu, I.-A., Bonaci, C. G., Filip, C. I., 2014. Board Characteristics Best Practices and Financial Performance. Evidence from the European Capital Market. Amfiteatru Economic Journal, Vol. 16, Issue 36, p. 672–683, http://hdl.handle.net/10419/168850.
16. Naimah, Z., Нamidah, N., 2016. The Role of Corporate Governance in Firm Performance. SНS Web of Conferences. 34. 13003, https://doi.org/10.1051/shsconf/20173413003.
17. Năchescu, M.-L., 2015. Guvernanța corporativă și piețele de capital. Ed. ASE, București.
18. Pintea, M.-O., 2015. Guvernanța corporativă și performanța firmei în contextual globalizării. Ed. ASE, București.
19. Rațiu, V.R., 2015. Raportări financiare și guvernanță corporativă în contextual crizei economice. Ed. ASE, București.
20. Tofan, M., Bercu, A.-M., Cigu, E., 2013. Corporate governance framework in Romanian companies. 7th International Conference on Globalization and Нigher Education in Economics and Business Administration, GEBA, Iași, https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00117-3.
21. Tricker, B., 2012. Corporate governance. Principles, policies and practices. Oxford: Oxford University Press.
22. Bucharest Stock Exchange, 2015. Corporate Governance Code, Bucharest.

Завантажити