Зв’язок Facebook з WordPress для навчального призначення: пропонована архітектура підтримує соціальне навчання

Автори: І. А. Богослов, асп., асист., ORCID ID: 0000-0001-5834-8710, Сібійскій університет “Лучан Блага”, Сібіу, Румунія; M. Р. Джорджеску, д-р филос., проф., ORCID ID: 0000-0002-7022-3715, Ясський університет імені А. І. Кузи, Румунія; А. Г. Пітік, д-р филос., доц., ORCID ID: 0000-0003-0104-5430, Сібійскій університет “Лучан Блага”, Сібіу, Румунія

Анотація: Забезпечення соціальних освітніх процесів не тільки являє собою тенденцію еволюції систем електронного навчання, але й становить інтерес для розробників певних соціальних платформ. Фактично зростання усвідомлення важливості використання інструментів соціальних мереж у освіті веде до двостороннього підходу: інтеграції соціальних інструментів у системи електронного навчання й інтеграції засобів навчання у платформи соціальних мереж.
Згодом соціальна мережа Facebook стала активно використовуватися на глобальному рівні, зокрема в процесах електронного навчання. Щоб задовольнити поточні потреби у викладанні й навчанні, Facebook надав користувачам вбудовані можливості для полегшення процесів соціального навчання. Однак розширення функцій соціального навчання, інтегрованих у Facebook, зараз може бути проблемою через політику, установлену для соціальної мережі.
У статті описано пропоновану архітектуру для розширення можливостей соціального навчання, пропонованого в групах Facebook, шляхом забезпечення кореляції із системою з відкритим вихідним кодом WordPress. Буде обговорено питання, що стосуються того, як можна забезпечити кореляцію між двома платформами, необхідні інструменти й етапи реалізації. Також висвітлено основні результати та переваги, які забезпечує ця архітектура, розглянуто виявлені недоліки.

Ключові слова: освітні технології, соціальне навчання, соціальні мережі, Facebook, WordPress, CMS з відкритим вихідним кодом.

Recei ved: 09/06/ 2020
1st Revision: 29/08/2020
Accepted: 07/10/ 2020

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2020/212-5/1

Список використаних джерел

1. Bozhkova K. 2019. Community Development Strategy. Portal Decentralization https://decentralization.gov.ua/news/10947
2. Cheberyako O. 2019. Budget policy of Ukraine in the field of expenditures as a basis for promising economic development. Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. №5 (206). P.41-47. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2019/206-5/6
3. Dollery, E. Brian, Drew, Joseph (2017) Chalk and Cheese: A Comparative Analysis of Local Government Reform Processes in New South Wales and Victoria. International Journal of Public Administration 41(1), 1-12. DOI: 10.1080/01900692.2017.1298609
4. Dynamics of unification of territorial communities of Ukraine. Ukrainian Center for Public Data. 2018. https://socialdata.org.ua/dinamika-obiednannya-teritorialnikh-g/
5. European Charter of Local Self-Government, ratified by the Law of Ukraine of July 15, 1997. № 52/97 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036
6. Financial decentralization in Ukraine. The first stage of success. Ministry of Regional Development, Construction and Housing of Ukraine http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Buklet_finansova_decenrt_(21.03.17).pdf
7. Hanzytska T. 2017. Local budgets in the context of financial decentralization. Scientific Bulletin of Kherson National University. Juridical sciences. №. 1. P. 22–26
8. Lyutyy I. 2018. Personal income taxation and local finances: contradictions and prospects for their solution. Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. №1 (196). P. 53-60. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2018/196-1/8
9. Oates, Wallace E. 1972. Fiscal Federalism. New York: Harcourt Brace Jovanovich, pp.4-6
10. On Amendments to the Budget Code of Ukraine and Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning Tax Reform: Law of Ukraine of December 24, 2015. №914-VIII http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/914-19
11. On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning Tax Reform: Law of Ukraine of December 28, 2014. №71-VIII http: // zakon.rada.gov.ua/go/71-19
12. On approval of the Concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of April 1, 2014 №333-r http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р
13. Report on monitoring the process of decentralization of power and reform of local self-government as of December 10, 2019. Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/506/10.12.2019.pdf
14. Report on the use of subventions received from the state budget by local budgets As of December 1, 2018. State Treasury Service of Ukraine https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/2018-12
15. Shah, Anwar (2015) Taxing choices for economic growth with social justice and environmental protection in the people’s republic of China. Public Finance and Management 15(4), 351-380. https://www.researchgate.net/publication/287645974_TAXING_CHOICES_FOR_EC0NOMIC_GROWTH_WITH_SOCIAL_JUSTICE_AND_ENVIRONMENTAL_PROTECTION_IN_THE_PEOPLE’S_REPUBLIC_OF_CHINA
16. Sirik Z. 2018. Problems of cooperation of investment resources of territorial communities. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. №2 (197). P. 37-43. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2018/197-2/6
17. Sokolova O. 2016. Theoretical principles of financial decentralization in the conditions of public administration reform. Visnyk of NAPA under the President of Ukraine. Series “Public Administration”. №4. Pp. 117-124
18. Strategy in the field of “Local Finance”. Association of Ukrainian Cities https://www.auc.org.ua/
19. The results of the first stage of decentralization in Ukraine in the period from 2014 to 2018. Portal Decentralization of Ukraine https://decentralization.gov.ua/about
20. Tiebout, M. Charles (1956) A Pure Theory of Local Expenditures. The Journal of Political Economy, Vol. 64, No. 5, pp. 416-424. https://fbaum.unc.edu/teaching/PLSC541_Fall08/tiebout_1956.pdf
21. Tiebout, M. Charles (1961) An Economic Theory of Fiscal Decentralization. Public Finances: Needs, Sources, and Utilization, pages 79-96. National Bureau of Economic Research, Inc.
22. Vasylenko D. 2015. Budget decentralization as a way to implement budget policy. Scientific blog. National University “Ostroh Academy” https://naub.oa.edu.ua/2015/
23. Vedel, Georges (1973) Administrative law in France. Translated by L. Etin. Moscow, Progress. – 512 p.
24. Werner, Jan (2008) Fiscal Equalisation among the states in Germany. RePEc. https://www.researchgate.net/publication/5164384_Fiscal_Equalisation_among_the_states_in_Germany
25. Wozniak G. 2017. Features of intergovernmental relations in the context of achieving the financial capacity of territorial communities. World of Finance. State and local finance. №2. P. 17–28

Завантажити

  • pdf 212-6-11
    File size: 404 kB Downloads: 396