Ранжування роботодавців сфери IT та телекомунікацій за ознаками впізнаваності бренду

Автори: М. Ситницький, д-р екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0002-0452-0404; А. Кожухівська, асп., ORCID ID: 0000-0003-0427-372X, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Представлено результати всеукраїнського опитування, на основі якого проведено ранжування роботодавців сфери IT і телекомунікацій за ознаками впізнаваності їх бренду. Проаналізовано динаміку кількісних та структурних змін у процесі розвитку бренду роботодавця ТОР компаній сфери ІТ і телекомунікацій. Визначено причини, що обумовили ці зміни. Запропоновано ключові індикатори оцінювання впізнаваності бренду роботодавця, до яких пропонується віднести: поінформованість кандидатів про компанію як роботодавця; присутність компаній у соціальних мережах; надання можливостей молоді для отримання першого робочого місця; присутність на кар’єрних івентах та умови праці. Виявлено ключові складові стратегії розвитку бренду роботодавця, які вплинули на зміну зазначених індикаторів, і обґрунтовано необхідність удосконалення методів та інструментів її формування.

Ключові слова: бренд роботодавця, привабливість роботодавця, стратегія роботодавця.

Received: 14/10/2020
1st Revision: 28/10/2020
Accepted: 16/11/2020

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2020/213-6/2

Список використаних джерел

1. Barrow Simon. Employerbrand / Simon Barrow, Tim Ambler // Journal of Brand Management. – 1996. Dec. – Volume 4. – Issue 3. – pp. 185–206.
2. Chartered Institute of Personnel and Development. “Employer brand” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cipd.co.uk/hr-resources/factsheets/employerbrand.aspx (Accessed 25 Aug 2020).
3. Мінчингтон Б. 15 основних напрямів розвитку HR-бренда, про які ви повинні знати / Б. Мінчингтон // Talent Management. – 2019. – Ч. 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.talentmanagement.com.ua/ 3645-15-osnovnyh-napravlenij-razvitiya-hr-brenda/
4. Сартейн Л. Люди – “начинка” бренду. Вісім принципів об’єднання ваших працівників і вашого бізнесу / Л. Сартейн, М. Шуманн. – Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2007. – 304 с.
5. HR-бренд: Статті. Корпоративна культура // Директор з персоналу. Практичний журнал управління людськими ресурсами. – 2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.hr-director.com/ article/63176-hr-brend-19-m4.
6. Мокіна С. М. Концепція бренду роботодавця: сутність, функції, класифікація, інструменти формування / С. М. Мокіна // Вісн. Хмельницьк. нац. ун-ту. Економічні науки. – 2014. – № 6, Т. 1. – С. 189–195.
7. Katoen, R.J., Macioschek, A. Employer Branding & Talent Relationship Management. Improving the Organizational Recruitment Approach. 2008. URL: http://www.bbh.ro/site/imagini/1023226514.pdf
8. Власова А. HR брендинг [Електронний ресурс]. Школа HRM. – 2015. Режим доступу: http://www.shkolahrm.ua/blog/hr/
9. Lloyd S. Branging from the inside out / S. Lloyd // Business Review. – 2002. – Т. 24. – № 10.
10. Писаревська Г.І. HR-брендинг як складова бізнес стратегії підприємства / Г.І. Писаревська, Н.В. Аграмакова, А.В. Семенченко // Наук. вісн. Херсонськ. держ. ун-ту. – 2019. – Вип. 33. – С. 177-180.
11. Sullivan J. Eight elements of a successful employment brand. ER Daile. 2004 / J. Sullivan [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ere.net/2004/02/23/the-8-elements-of-a-successful-employmentbrand.
12. HR-брендинг в Україні. Теорія та практика / Т. Рябоконь (Топчій), О. Кухарук, Л. Гасай та ін. – Київ : Джерела-М, 2016. – 116 с.
13. Збрицька Т. HR-брендинг як інструмент управління організації / Т. Збрицька // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. – № 14. – С. 14.
14. Формування концепції HR-бренду підприємства / І. П. Миколайчук, Н. В. Сичова, Л. О. Чайка, І. П. Миколайчук // Вісн. Волинськ. інституту економіки та менеджменту. – 2019. – С. 91–98.
15. Осовицькa Н. Причини необхідності управління брендом-роботодавця [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу: https://kiev.hh.ua/ article/25653.
16. Бренд роботодавця: що це таке, для чого, які є види. SUNVERY [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу: https://sunvery.com.ua/uk/brend-robotodavtsia-shcho-tse-take-dlia-choho-iaki-ie-vydy.
17. Лютий С. HR-брендинг – як управляти репутаціє компанії в інтернеті / С. Лютий [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://blogchain.com.ua/hr-brending-iak-ypravliati-repytaciieu-kompanii-v-interneti.
18. Universum. “Majority of ‘World’s Most Attractive Employers’ Say Hiring Environment GettingHarder Over Next Year” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: available at: https://universumglobal.com/thank-you-employer-branding-now-2020/ (Accessed 25 Aug 2020).
19. Білорус Т.В. Організаційне забезпечення формування та розвитку бренда компанії роботодавця / Т. В. Білорус, С. Г. Фірсова // Бізнес-Інформ. 2018. – № 7. – С. 314–326. 20. Symphony Talent [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.symphonytalent.com/en/services/ (Accessed 25 Aug 2020).

Завантажити