ЄВРОПА ПЕРЕХОДИТЬ НА ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ – ПОГЛЯД НА ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ГРОМАДЯН РУМУНІЇ

Автори:  І. А. Богослов, д-р філософії, асист., ORCID ID 0000-0001-5834-8710, Сібійський університет “Лучан Блага”, Сібіу, Румунія, M. Р. Джорджеску, д-р філософії, проф., ORCID ID 0000-0002-7022-3715, Ясський університет імені А. І. Кузи, Румунія, А. Е. Лунгу, асп., ORCID ID 0000-0001-5086-8789, Ясський університет імені А. І. Кузи, Румунія

Анотація: Технологічний підйом є одним з основних явищ, з яким стикається сьогоднішнє суспільство, впливаючи практично на всі сфери діяльності сучасного світу. Фактично, технологія стала частиною нашого повсякденного життя, будь то активна участь у житті суспільства, навчання, робота або інші види діяльності. Щоб зайняти вигідне становище порівняно з іншими державами, які вважаються світовими державами, Європейський Союз постійно прагне до прогресу в різних сферах, надаючи особливого значення цифровізації держав-членів. Крім технологічного аспекта, процес цифровізації відбувається за участю людського фактора і через нього. Таким чином, нас цікавить людський капітал і його цифрові компетенції, оскільки їхній недолік або відсутність може негативно позначитися як на загальних життєвих шансах громадян, так і на цифровому прогресі держав-членів ЄС. 

Румунія прагне максимально використовувати цифрову революцію, пропоновані нею можливості й переваги, намагаючись зробити свій внесок у цифровий прогрес Європейського Союзу і зміцнити свої позиції серед інших держав-членів. Однак, з огляду на згадані проблеми, природно задатися питанням, чи сприяють навички громадян процесу цифровізації, або є недоліком у цьому відношенні. Таким чином, основна мета даної статті – представити огляд цифрових компетенцій громадян Румунії, розглянувши такі аспекти, як еволюція за останні роки і поточний стан, пов’язані з аналізованим явищем.

Ключові слова: цифрові навички, цифровізація, Європейський Союз, Румунія.

Received: 08/03/2021
1st Revision: 18/03/21
Accepted: 20/08/2021

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2021/216-3/1

Список використаних джерел

 1. van Laar, E., van Deursen, A., van Dijk, J., & de Haan, J., 2017. The relation between 21st-century skills and digital skills: A systematic literature review. Computers in Human Behavior, 577-588. doi: 10.1016/j.chb.2017.03.010
 2. European Commission, 2020. The Digital Economy and Society Index (DESI). Retrieved from European Commission: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
 3. European Commission, 2016. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – a New Skills Agenda for Europe. Brussels: European Commission.
 4. European Commission, 2018. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Digital Education Action Plan. Brussels: European Commission.
 5. Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero, S., & Van den Brande, L., 2016. DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Luxembourg: European Union. doi: 10.2791/11517
 6. European Commission, 2020. DESI Index – Country Report for Romania. European Commission.
 7. European Commission, 2020. Policies. Retrieved from European Commission: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/ countries-performance-digitisation
 8. Stavytskyy Andriy & Kharlamova Ganna & Stoica Eduard Alexandru, 2019. The Analysis of the Digital Economy and Society Index in the EU. Baltic Journal of European Studies. Sciendo, vol. 9(3). рр. 245–261. doi: 10.1515/bjes-2019-0032
 9. European Commission, 2020. DESI – Compare countries progress. Retrieved from Data Visualisation Tool – Data & Indicators: https://digital-agenda-data.eu/charts/desi-see-the-evolution-of-two-indicators-and-compare-countries#chart={%22indicator%22:%22desi_2_ hc%22,%22breakdown%22:%22desi_2b_asd%22,%22unit-measure%22:%22egov_score%22,%22ref-area%22:[%22EU%22,%22RO%22]}
 10. European Commission, 2020. Shaping Europe’s digital future – Policy – Human Capital and Digital Skills. Retrieved from European Commission: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/human-capital
 11. Statista, 2020, August 25. Main barriers to improving digital skills in Romania 2019. Retrieved from Statista – The Statistics Portal: https://www.statista.com/statistics/1149259/romania-main-barriers-to-improving-digital-skills/
 12. European Commission/EACEA/Eurydice, 2019. Digital Education at School in Europe. Eurydice.
 13. Eurostat, 2020, June 1. GDP per capita in PPS. Retrieved from Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ tec00114/default/table?lang=en
 14. European Commission, 2019. Education and Training Monitor – Romania. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 15. Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Michael, M., 2010. Cultures and Organizations, Cultures and Organizations. 16. Hofstede Insights. (2020). COUNTRY COMPARISON – Romania. Retrieved 11 February, 2020, from Hofstede Insights: https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/romania/ 17. Statista, 2020, January 29. Education & Science. Retrieved from Statista – The Statistics Portal: https://www.statista.com/statistics/ 1085636/secondary-students-per-computer-eu/
 16. Hofstede Insights. (2020). COUNTRY COMPARISON – Romania. Retrieved 11 February, 2020, from Hofstede Insights: https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/romania/
 17. Statista, 2020, January 29. Education & Science. Retrieved from Statista – The Statistics Portal: https://www.statista.com/statistics/ 1085636/secondary-students-per-computer-eu/

Завантажити

 • pdf 216_6-14
  File size: 595 kB Downloads: 28