МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЛОЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДО HR-БРЕНДУ КОМПАНІЇ

Автори:  С. Фірсова, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0003-0848-1390,
Т. Білорус, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0001-7620-4622
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:   У статті обґрунтовано методичний інструментарій оцінювання рівня лояльності працівників до HR-бренду компанії за визначеними складовими лояльності (поведінковою та емоційною). Доведено необхідність розробки методичного інструментарію оцінювання рівня лояльності працівників компанії до внутрішнього HR-бренду як системоутворюючої компоненти ефективного управління компанією-роботодавцем в сучасних умовах господарювання.

Розроблено систему оцінювання рівня лояльності працівників до HR-бренду компанії шляхом анкетування працівників компанії з використанням методу семантичного диференціалу. За результатами анкетування аргументовано доцільність визначення структури працівників за рівнем лояльності до HR-бренду компанії, яка в подальшому слугуватиме керівникам компанії в розробці чіткої програми дій щодо типізації лояльності працівників компанії та обґрунтування
управлінських рішень щодо оптимізації розвитку їх HR-бренду.

Ключові слова: HR-бренд, поведінкова та емоційна лояльність працівників, рівні лояльності працівників, комплексний показник лояльності працівників.

Received: 05/11/2021
1st Revision: 15/11/2021
Accepted: 05/12/2021

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2021/217-4/7

Список використаних джерел

1. Ambler, T., Barrow, S. The employer brand. The Journal of Brand Management. 1996. Vol. 4. Pp. 185-206. https://doi.org/10.1057/
bm.1996.42.
2. Minchington B., Morris L. G. In employer branding – experience is everything. 2015. URL: https://www.slideshare.net/brettminch/in-employerbranding-experience-is-everything.
3. Minchington, Brett. Build Employer Brand Equity: International Waters-Employer Branding. // HRFuture. 2016. Vol. 1. № 1. Pp. 13-14.
URL: https://journals.co.za/content/om_hrf/01/1/EJC177720.
4. Botha, A., Bussin, M., Swardt, L. De. An employer brand predictive model for talent attraction and retention. // SA Journal of Human
Resource Management. 2011. Vol. 9. № 1. Pp. 1-12. URL: http://journals.co.za/content/sajhrm/9/1/EJC95927.
5. Aggerholm, H. K., Andersen, S. E., Thomsen, C. Conceptualising employer branding insustainable organizations. // Emerald Group Publishing
Limited. 2011. № 16. Pp. 105-123. https://doi.org/10.1108/13563281111141642.
6. Berthon P., Ewing M., Hah L., Captivating Company: Dimensions of Attractiveness in Employer Branding. International Journal of Advertising.
2005. Vol. 24. № 2. Pp. 151–172.
7. Backhaus K., Tikoo S. Conceptualizing and Researching Employer Branding. Career Development International. 2004. Vol. 9. N 5. pp. 501 –
517. https://doi.org/10.1108/13620430410550754.
8. Мокіна С.М. Моделі формування бренда роботодавця. Бізнесінформ. 2014. № 7. С. 389–398.
9. Мокіна С.М. Концепція бренду роботодавця: сутність, функції, класифікація, інструменти формування. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 6. С. 189-196.
10. Цимбалюк С.О. Дослідження та формування бренда роботодавця: теоретико-прикладні аспекти. Проблеми економіки. 2015. № 4.
С. 247-252.
11. Цимбалюк С.О. Формування бренда роботодавця на ринку праці. Ринок праці та зайнятість населення. 2016. № 1. С. 21-24.
12. Балабанова Л. В., Сардак О.В. Діагностика конкурентоспроможності бренду підприємства-роботодавця. Економiчний часопис-XXI.
2014. № 1-2(1). с. 94-97.
13. Хитра О.В. Синергія бренду роботодавця і бренду персоналу як результат успішного HR-брендингу на підприємстві. Економіка та
підприємництво. 2019. №4. С. 149-156.
14. Freeman R. B. 1978. Job Satisfaction as an Economic Variable // American Economic Review, 68. P. 135–141.
15. Роббинз П. Стивен. Основы организационного поведения 8-е изд.: Пер. с англ. М.: Издательский дом “Вильямс”, 2006. 448 с.
16. Daniel S. Hamermesh. The changing distribution of job satisfaction // NBER, Working paper № 7332, September 1999. 45 p.
17. Card D., Mas A., Moretti E., Saez E. Inequality at work: the effect of peer salaries on job satisfaction // NBER, Working paper № 16396,
September 2010. 54 р.
18. Pryce-Jones J. Happiness at Work: Maximizing Your Psychological Capital for Success. John Wiley & Sons Ltd, 2010. 241 p.
19. О’Мэлли, Майкл Н. Создание приверженности: Как привлечь и удержать талантливых сотрудников с помощью построения длительных отношений: Пер. с англ. М.: Эксмо, 2009. 320 с.
20. Burford, R. L., Enis, B. M., & Paul, G. W. Functional and behavioral application: An index for the measurement of consumer loyalty. Decision
Science, 1971. 2, 17–24.
21. Райхелд, Фредерик Ф., Тил, Томас. Эффект лояльности: движущие силы экономического роста прибыли и неприходящей ценности:
Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2005. 384 с.
22. Hofmeyr J., Rice B. Commitment-Led Marketing. / J. Hofmeyr, B. Rice. – John Wiley and Sons, 2000. 85, P. 22.

Завантажити