КРИТЕРІЇ БЕНЧМАРКІНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗІСТАВНИХ КОМПАНІЙ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

Автори:  З. Варналій, д-р екон. наук, проф., ORCID ID: 0000-0002-6654-8760,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
С. Мацур, асп., ORCID ID: 0000-0003-1449-4411
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Проаналізовано законодавчі вимоги до критеріїв відбору зіставних компаній за допомогою побудови діапазону рентабельності незалежних компаній, що відповідає принципу “витягнутої руки”. Визначено ймовірні бази даних, що можуть використовуватися для бенчмаркінгового дослідження, а також запропоновано дорожну карту покрокового застосування критеріїв відбору зіставних компаній. Наведено практичний приклад застосування запропонованих критеріїв відбору та надано рекомендації щодо вирішення типових проблем у процесі аналізу, покращення якості відбору, що базується на вимогах Податкового Кодексу України та публічних джерелах інформації. Результати досліджень можуть мати практичну цінність для підприємств, що здійснюють контрольовані операції та є обʼєктами трансфертного
ціноутворення в Україні.

Ключові слова:трансфертне ціноутворення; контрольовані операції; бази даних; бенчмарк; зіставні компанії.

Received: 13/06/2022
1st Revision: 21/06/2022
Accepted: 17/07/2022
DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/219-2/2

Список використаних джерел
1. Варналiй З. С., Мацур С. М. Коригування параметрів зіставності операцій для цілей трансфертного ціноутворення // Міжнарод. наук.
журн. “Інтернаука”. Серія: Економічні науки, 2021. № 1. С. 78–90. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-1-6862.
2. Гриб Є. Трансфертне ціноутворення та контрольовані операції // Юрид. газета, 2013. № 37. С. 29.
3. Гук О.В., Гринчук Д.В. Альтернативні джерела фінансування підприємств : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. “Світ економічної науки”, 2019. № 12. С. 8.
4. Дзюба П. Трансфертне ціноутворення у фінансовій системі ТНК : дис. … канд. екон. наук: 08.05.01. Київ, 2005. 210 c.
5. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. URL: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch.
6. Інститут стратегічних досліджень. Трансфертне ціноутворення. URL: http://ukrstrategy.com/uk/ analitika/item/56-transfert-cen.html.
7. Настанови ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення для ТНК та податкових служб (22 червня 2010 р.). URL: http://sfs.gov.ua/data/material/000/021/80820/o.pdf.
8. Податковий Кодекс України № 2755-V від 27.05.2022 із змінами і доповненнями, внесеними згідно із Законами № 2260-IX та № 2261-IX.
9. Романюк М.В. Трансфертне ціноутворення в податковій системі України // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України, 2013. С. 15–17.
10. Сторінка інформаційної бази даних “Ruslana”. URL: https://ruslana.bvdinfo.com.
11. Сторінка платформи відкритих даних Clarity Project. URL: https://clarity-project.info/edrs.
12. Сторінка платформи YouControl. URL: https://youcontrol.com.ua/.
13. Щодо використання джерел інформації для цілей трансфертного ціноутворення : лист ДФС України від 29.10.2015 № 22908/6/99-99-19-
02-02-15. URL: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsiidlya-yuridichnih- osib/64833.html.
14. Ferguson R.C. Transfer pricing: selecting suitable methods // J. of General Management, 1981. № 55(2). P. 53–57.
15. Greer H.C. Divisional profit calculation: notes on the “transfer rate” problem // NAA Bulletin, 1962. №43(11). Р. 5–12.
16. Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2000–2009. URL: http://www.gfintegrity.org/storage/ gfip/documents/reports/IFF2010/gfi_iff_update_report-web.pdf.
17. Letzing J. Transfer pricing brings tax troubles to tech bigs. URL: http://www.marketwatch.com/story /transfer-pricing-brings-tax-troubles-totech-bigs-2012-04-02?pagenumber=1.
18. Watson D.J.H., Baumler J.V. Transfer pricing: a behavioral context // The Accounting Rev., 1975. № 50(3). Р. 466–474.

завантажити