ФУНКЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ В ПОЯСНЕННІ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ

Автори: І. Радіонова, д-р екон. наук, проф., ORCID iD 0000-0001-7099-191X, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Київ, Україна

Анотація: Обґрунтовано функцію соціальної політики як таку, що віддзеркалює актуальну суспільну цінність – соціальну інклюзію. Зміст останньої розглянуто з огляду на її Continue reading

СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ – ДРАЙВЕРИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Автори: В. Осецький, д-р екон. наук, проф. ORCID ID 0000-0001-5104-1070,   О. Кирильчук, канд. екон. наук, доц. ORCID ID 0000-0003-1463-3952,   Н. Савчук, канд. екон. наук, асист., ORCID ID 0000-0002-5794-1333 ,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Проаналізовано теоретичні підходи до розуміння сутності категорії “соціальні інновації” в освітньому просторі та показано, яку роль вони відіграють у розвитку людського капіталу. Дано авторське Continue reading

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ВИЩИХ ОРГАНІВ АУДИТУ У ФІНАНСОВІ АУДИТИ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

Автори: В. Невідомий, д-р юрид. наук, ORCID ID 0000-0003-4455-864X, Ю. Мироненко, ORCID ID 0000-0003-3877-1647,  К. Канонішена-Коваленко, канд. екон. наук ОRCID ID, 0000-0002-4564-6345, Я. Горобчук, ORCID ID 0000-0003-1180-6360, Рахункова палата України, Київ, Україна  

Анотація: Узагальнено досвід Рахункової палати з розробки, апробації та затвердження “Посібника з питань фінансового аудиту”, який містить детальні інструкції, аудиторські процедури та шаблони Continue reading

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

Автори: К. Лоулер, д-р екон., проф. Університет Кувейту, Кувейт, ORCID iD 0000-002-3409-6755, А.Москардіні, запрошений проф. Університет Кардіфа, Великобританія, ORCID ID 0000-0003-4951-0848, Т.Власова, запрошений наук. співроб. Університет Нортумбрії, Великобританія, ORCID iD 0000-0002-5000-6756, Д. Мубарак, асист., Університет Кувейту, Кувейт, ORCID iD 0000-0003-3734-1856

Анотація: Розглянуто роботи Лейонхуфвуда, який у 1960-х роках представив те, що назвав кібернетикою, щоб виправити багато виявлених недоліків макроекономічної теорії. Використано сучасні досягнення в системному мисленні для розробки власного визначення кібернетики, Continue reading

ПОРІВНЯННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК У БОЛГАРСЬКОМУ СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ З ІНШИМИ ДЕРЖАВАМИ-ЧЛЕНАМИ ЄС

Автори: Х. Башев, д-р екон. наук, проф., ORCID 0000-0003-0555-7468, Інститут аграрної економіки, Софія, Болгарія, Г. Харламова, канд. екон. наук, доц., ORCID 0000-0003-3614-712X, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: У Болгарії не проводилося ані комплексного аналізу стану і розвитку аграрних досліджень та розробок (АДР), ані порівняльних їх досліджень з іншими країнами-членами ЄС. Мета даної роботи – проаналізувати стан та еволюцію АДР у Болгарії за період після вступу країни до ЄС у 2007 році, Continue reading

РИНКОВА ВЛАДА ТА СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ: ВПЛИВ РЕКЛАМИ

Автори: А. Ігнатюк, д-р екон. наук, проф., ORCID iD 0000-0002-9103-6943, М. Соболева, канд. екон. наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна, М. Сайкевич, канд. екон. наук, доц., Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

Анотація: Проаналізовано вплив монопольної влади на основі використання реклами на суспільний добробут із позицій ринкової рівноваги та добробуту суспільства (модель Беккера – Мерфі), рівноваги Continue reading

АЛГОРИТМ ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУ ГРАНИЧНОЇ ЦІНИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПОПИТУ В УМОВАХ НЕЯВНОГО МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Автори: В. Шпирко, канд. екон. наук, доц. ORCID ІD 0000-0003-4955-2685,
Ю. Ярмоленко, асп. ORCID ІD 0000-0002-4764-6146, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Представлено авторський метод проведення маркетингового дослідження для визначення статистичних ознак випадкової величини, що в іноземній літературі має назву “Willingness to Pay”. Аналогічно даний підхід можна застосо- вувати для оцінювання мінімального рівня цін, за якого клієнти готові продати товар. Було практично підтверджено, що маючи результати опитування з одним питанням “Чи придбаєте ви товар за Х у. о.?”, Continue reading

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ BLOCKCHAIN В ЕКОНОМІЦІ: ТОЧКА ЗОРУ ОБЛІКОВЦЯ

Автор: Л. Шкуліпа, канд. екон. наук, доц. ORCID ІD 0000-0003-1842-0129, Національна академія статистики, обліку та аудиту, Київ, Україна

Анотація: Досліджено позитивні та негативні наслідки технології blockchain на фінансовий сектор та бухгалтерський облік. Розглянуто blockchain у циклі ажіотажу як феномену, який проходять усі нові технології перед становленням або зникненням. Структуровано найвідоміші blockchain-проєкти з поєднанням Big Data, проведено оцінку розвитку blockchain Continue reading

ВИКОРИСТАННЯ Е-РІШЕНЬ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Автори: Г. Харламова, канд. екон. наук, доц. ORCID ІD 0000-0003-3614-712X, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,
С. Лобойко, директор Центру розвитку інновацій, Київ, Україна

Анотація: Питання децентралізації в Україні набирає обертів, і, незважаючи на перші позитивні результати, громади стика- ються із браком інформації для виважених управлінських рішень. Саме е-рішення та перехід на успішне керування на основі даних мають необхідні інструменти для громад. Розроблена структура диверсифікації інтересів суб’єктів процесу Continue reading

ГНУЧКІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ КОМАНДНОЮ РОБОТОЮ ІНЖИНІРИНГОВИХ ПРОЕКТІВ

Автори: В. Приймак, канд. екон. наук, доц. ORCID ID 0000-0002-6525-7988,
Б. Корж, екон., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Досліджено проблематику впровадження гнучких методологій у процес функціонування вітчизняних підприємств сфери інжинірингових послуг. Визначено основні причини переходу із традиційної каскадної моделі управління проект ними командами на гнучкі технології, зокрема, Scrum та Kanban. Виокремлено основні етапи реалізації Continue reading