АЛГОРИТМ ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУ ГРАНИЧНОЇ ЦІНИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПОПИТУ В УМОВАХ НЕЯВНОГО МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Автори: В. Шпирко, канд. екон. наук, доц. ORCID ІD 0000-0003-4955-2685,
Ю. Ярмоленко, асп. ORCID ІD 0000-0002-4764-6146, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Представлено авторський метод проведення маркетингового дослідження для визначення статистичних ознак випадкової величини, що в іноземній літературі має назву “Willingness to Pay”. Аналогічно даний підхід можна застосо- вувати для оцінювання мінімального рівня цін, за якого клієнти готові продати товар. Було практично підтверджено, що маючи результати опитування з одним питанням “Чи придбаєте ви товар за Х у. о.?”, Continue reading

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ BLOCKCHAIN В ЕКОНОМІЦІ: ТОЧКА ЗОРУ ОБЛІКОВЦЯ

Автор: Л. Шкуліпа, канд. екон. наук, доц. ORCID ІD 0000-0003-1842-0129, Національна академія статистики, обліку та аудиту, Київ, Україна

Анотація: Досліджено позитивні та негативні наслідки технології blockchain на фінансовий сектор та бухгалтерський облік. Розглянуто blockchain у циклі ажіотажу як феномену, який проходять усі нові технології перед становленням або зникненням. Структуровано найвідоміші blockchain-проєкти з поєднанням Big Data, проведено оцінку розвитку blockchain Continue reading

ВИКОРИСТАННЯ Е-РІШЕНЬ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Автори: Г. Харламова, канд. екон. наук, доц. ORCID ІD 0000-0003-3614-712X, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,
С. Лобойко, директор Центру розвитку інновацій, Київ, Україна

Анотація: Питання децентралізації в Україні набирає обертів, і, незважаючи на перші позитивні результати, громади стика- ються із браком інформації для виважених управлінських рішень. Саме е-рішення та перехід на успішне керування на основі даних мають необхідні інструменти для громад. Розроблена структура диверсифікації інтересів суб’єктів процесу Continue reading

ГНУЧКІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ КОМАНДНОЮ РОБОТОЮ ІНЖИНІРИНГОВИХ ПРОЕКТІВ

Автори: В. Приймак, канд. екон. наук, доц. ORCID ID 0000-0002-6525-7988,
Б. Корж, екон., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Досліджено проблематику впровадження гнучких методологій у процес функціонування вітчизняних підприємств сфери інжинірингових послуг. Визначено основні причини переходу із традиційної каскадної моделі управління проект ними командами на гнучкі технології, зокрема, Scrum та Kanban. Виокремлено основні етапи реалізації Continue reading

ЕКОНОМІЧНА РОЗВІДКА: СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ

Автор: К. Адамі, асп., ORCID ID 0000000216030947, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: В останні півстоліття економічні відносини між країнами стали складнішими для управління. Економічна розвідка – це нова складна й багатодисциплінарна концепція, запроваджена для допомоги країнам взаємодіяти за новим, більш складним сценарієм. Розвідка передбачає дослідження та знаходження інформативної асиметрії між двома суб’єктами для Continue reading

БЕЗПЕКОВІ АСПЕКТИ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Автори: Ангелко Ірина Володимирівна, ORCID ID 0000000320989170, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки та маркетингу, Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”
Васькович Ірина Мирославівна, ORCID ID 0000000288283900кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аналізу, Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”
Лех Галина Андріївна, ORCID ID 0000000254625335, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, Національний лісотехні- чний університет України, Львів, Україна.

Анотація: Висвітлено та охарактеризовано основні аспекти впливу міграційних процесів на окремі складові міжнародної та національної безпеки. З’ясовано, що міжнародна міграція впливає на безпеку на трьох різних рівнях: на національному рівні в країнах транзиту і Continue reading

Бюджетна політика України у сфері видатків як базис перспективного економічного розвитку

Автори: О. Чеберяко, ORCID ID 0000000215639611, доктор історичних наук, професор кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
О. Клекота, економіст, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Досліджено основні тенденції бюджетної політики у сфері видатків як основної умови удосконалення системи уп- равління бюджетними видатками. Проаналізовано структуру видатків бюджетів на різних рівнях Continue reading

Індекс суверенності держави як індикатор прийняття державно-управлінських рішень

Автори: Н. Чала, ORCID ID 0000000203569003, доктор наук з державного управління, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом Націо- нального університету “Києво-Могилянська академія”, Київ, Україна
Г. Харламова, ORCID ID 000000033614712X, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Д. Маркішев, ORCID ID 0000000233281238, співзасновник аналітичного консалтингового центру “Українська Фабрика Думки”. Ініціатор ство- рення та розробки “Індекс суверенності” на базі “Української Фабрики Думки”. Експерт у сфері політичного і корпоративного PR. Магістр публічного управління та адміністрування Національної академії державного управління при Президентові України, Київ, Україна

Анотація: Світова спільнота та уряди країн постійно перебувають у пошуку дієвого мірила для країн: мірила їх успішності чи неуспішності, захищеності та вразливості, якості життя в них, відкритості тощо. Усі ін Continue reading

Поведінкова економічна теорія: методологічний прорив чи розширення меж пануючої ортодоксії?

Автори: О. Нестеренко, ORCID ID 0000000308868173, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії макро- і мікроекономіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
М. Здвізова, ORCID ID 0000000318381115, економіст, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Присвячено аналізу місця поведінкового підходу в структурі сучасних економічних учень. Досліджено еволюцію поглядів на сутність економічної поведінки та проведено порівняльний аналіз поведінкового й Continue reading

Формування та розвиток концепції корпоративної соціальної відповідальності

Автори: А. Мостепанюк, ORCID ID 0000000153272534, кандидат економічних наук, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Досліджено формування та подальший розвиток концепції корпоративної соціальної відповідальності. Проаналізо- вано особливості трансформації цієї концепції відповідно до соціально-економічних змін, оч Continue reading