В. Шевченко, канд. екон. наук, доц. ГЛОБАЛЬНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ФАКТОРИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ

Досліджено зміст та особливості фінансової глобалізації та фінансової інтеграції. Розглянуті фактори і тенденції міжнародної та європейської фінансової інтеграції. Оцінені переваги та виклики фінансової інтеграції для національного фінансового ринку України.

В. Новицький, д-р екон. наук, проф. СПЕЦИФІКА ПРОЦЕСІВ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ТА ГЕОЕКОНОМІЧНІ ВИМІРИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Проаналізовано позитивні та негативні аспекти впливу процесів інтернаціоналізації, що відбуваються в сучасній міжнародній економіці, на країни в цілому і Україну зокрема.