Р. Пікус, канд. екон. наук, доц. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕГРАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ І СТРАХОВИХ ІНСТИТУТІВ

Розглянуто теоретичні та методичні основи інтеграції банківських і страхових інститутів, визначено зміст специфічних функцій фінансових посередників, що сприяють розвитку їх інтеграційних зв’язків.

О. Гаманкова, д-р екон. наук, проф. СТРАХОВА ПОСЛУГА ЯК ПРОДУКТ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ РИНКУ

Стаття присвячена розкриттю сутності страхової послуги як продукту діяльності страхових компаній в умовах ринку. Розглянуто специфічні властивості страхової послуги, які відрізняють її від інших товарів та послуг.

С. Давидюк, К. Пьотр Мазур, Вища Школа Менеджменту у Варшаві РИЗИК ДІЯЛЬНОСТІ І ЦІННІСТЬ СТРАХОВОЇ ГАЛУЗІ ФІРМИ

Ризик у страхуванні обумовлюється суб’єктами, що проводять підприємницьку діяльність. Матеріал доводить баланс між ризиком підприємства та успіхом, в залежності від використаного капіталу та робочої сили. Прикладом представлення сучасного виробництва використовують рівняння Cobb-Douglasa, що допомагає оцінити оптимальну комбінацію виробничих факторів, а також доконати відповідній прогноз.

О. Філонюк, Президент Ліги страхових організацій України ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ IAIS

Статтю присвячено дослідженню шляхів інтеграції страхового ринку України до Європейського Союзу та визначено основні напрямки і принципи ринкових відносин і взаємодії суб’єктів української економіки щодо адаптації до практики європейських систем господарювання.

В.Д. Базилевич, д-р екон. наук, проф. СВІТОВИЙ РИНОК СТРАХУВАННЯ

В статті розкриваються новітні тенденції формування та функціонування світового страхового ринку. Наводяться оригінальні данні щодо динаміки розвитку страхування життя в окремих регіонах світу, представлені статистичні матеріали, що свідчать про розміри та структуру загальних та застрахованих збитків. Визначені фактори, що стимулюють об’єктивну необхідність зростання світового страхового ринку.