Л. Временко, канд. екон. наук, доц., О. Корват ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

В статті досліджені підходи до методології оцінки фінансової стійкості страхової компанії, розглянуті ключові критерії оцінювання та найбільш вагомі фактори, що впливають на об’єктивність оцінки, запропоновані рекомендації для удосконалення підходів національної оцінки страхових компаній України.

К. Базилевич, канд. екон. наук, доц. СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ ЯК КВАЗІСУСПІЛЬНЕ БЛАГО

В статті розглядається взаємозв’язок добровільного страхування як такого, що тяжіє до приватного блага, обов’язкового страхування як такого, що тяжіє до суспільного блага та соціального страхування в їх єдності та суперечливому взаємозв’язку. Визначається значущість кожного з них для найбільш повного охоплення страховим захистом населення країни.

В. Бігдаш, канд. екон. наук, доц. ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ СТАНУ МЕНЕДЖМЕНТУ В СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ УКРАЇНИ

Розглянуто складові конкурентного середовища на українському страховому ринку. Використані кількісні методи оцінки поточного стану страхового менеджменту та прогнозу його розвитку. Вказано на значний потенціал страхових компаній в напрямку збільшення обсягів страхових послуг і необхідності підвищення їх якості.

С. Журавин, д-р экон. наук, проф., Н. Теренина ЦИКЛИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

Цикл – характерная черта для всех областей хозяйственной жизни стран с рыночной экономикой. Его проявления в различных секторах экономики неодинаковы. Классическая теория объясняет производственные циклы с точки зрения превышения предложения над спросом.