В. Шелудько, канд. техн. наук, доц., О. Вірченко, маг. ОЦІНКА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВОЇ ТА ГРОШОВОЇ ПОЛІТИК В УКРАЇНІ

Дана стаття присвячена проблемі ефективного застосування фінансової та грошової політики в Україні. Враховуючи основні положення теорій фінансового Continue reading

Ю. Солов’ян, асп. РОЗВИТОК НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

В статті розглядаються особливості сучасного стану нормативного забезпечення корпоративного сектора економіки України. Увагу зосереджено на основних положеннях Continue reading

О. Євтушевська, асп. ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ СФЕРИ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

В статті висвітлюються основні особливості функціонування зовнішньої сфери корпоративних відносин. Надаються рекомендації стосовно вдосконалення Continue reading

В. Сторожук, асп. ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ РОЗРОБКИ ТА ВТІЛЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМЛЕКСІВ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ГАЛУЗЕВИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ

В статті проаналізовано та розкрито основні теоретичні положення оцінювання процесу розробки та втіленняновітніх технологічних комплексів в процесі формування Continue reading

Л. Пащук, асп. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГУ

В статті розглянуто особливості управління персоналом вітчизняних підприємств хімічної галузі на засадах маркетингу, виявлено основні тенденції розвитку галузі, Continue reading

І. Нетреба, асист. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТА ТА ОБ’ЄКТА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Розглянута значимість інформаційних технологій в забезпеченні ефективних комунікацій в системі управління підприємством. Проведений аналіз підходів Continue reading

Л. Мартинюк, канд. екон. наук, І. Невінчаний, асп. ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Досліджено трансформаційні процеси і вплив світових тенденцій у сфері інтелектуальної власності, окреслено перспективи розвитку інтелектуальної власності Continue reading

Т. Овчаренко, канд. екон. наук, В. Єрмолаєва, асп. МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ GMP У ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ СЕКТОР КОНОМІКИ УКРАЇНИ

В статті проаналізовано сучасний стан та проблеми впровадження міжнародних стандартів GMP у фармацевтичному секторі національної економіки. Continue reading

К. Ковальська, канд. екон. наук, асист. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

У статті досліджено основні чинники формування дивідендної політики корпорації. Сформовано рекомендації щодо упорядкування виплат дивідендів Continue reading