Т. Білорус, канд. екон. наук ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

В статті основну увагу сконцентровано на аналізі світових тенденцій розвитку системи управління персоналом, зокрема, на новітніх технологіях та інструментах Continue reading

П. Кухта, канд. екон. наук, асист. КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ В ОЦІНЮВАННІ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Визначено найбільш прийнятні методичні підходи до оцінювання вартості капіталу в умовах ринкової економіки України. Запропоновано до використання Continue reading

Л. Шаповалова, канд. екон. наук, асист. СИНЕРГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ

У статті розглянуто науково-технічну сферу з точки зору основних положень і взаємозв’язків всезагальної організаційної науки, загальної теорії систем Continue reading

Л. Гацька, канд. екон. наук, доц. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЮЮЧОЇ ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ

Розглянуто окремі аспекти взаємозв’язку між податковою політикою та соціальними параметрами життєдіяльності, можливості підвищення ролі системи оподаткування Continue reading

Н. Бутенко, канд. екон. наук, доц. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО МАРКЕТИНГУ

В статті обґрунтовано необхідність дослідження теоретичних та методичних засад промислового маркетингу та визначено основні ключові аспекти управління Continue reading

Д. Баюра, канд. екон. наук, доц., А. Халковська, асп. КОМУНІКАТИВНА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ – ЕМІТЕНТІВ

В статті розкрито теоретичні засади формування зв’язків з інвесторами на підприємстві як основної частини комунікаційної політики компанії-емітента; Continue reading

Г. Калитич, д-р екон. наук, проф., Г. Літош, асп. ІНФОРМАЦІЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІНЯ

Проаналізовано підходи до поняття “інформація”, “система державного управління”, “управлінська інформація”. Розглянуто значення інформації для загальної системи Continue reading

Д. Черваньов, д-р екон. наук, проф., Н. Авдєєва, асп. ІННОВАЦІЙНІ ФАКТОРИ ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Розглянуто проблему забезпечення конкурентоспроможності національної економіки з врахуванням світової економічної кризи. Висвітлено основні складові Continue reading

В. Євтушевський, д-р. екон. наук, проф., Г. Махініч, асп. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

У статті досліджено сучасний стан забезпечення якості продукції на вітчизняних підприємствах, проаналізовано динаміку впровадження та сертифікації систем управління якістю в Україні, Continue reading

Д. Коломоєць, асп. ЗАКОНОДАВЧА СКЛАДОВА ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Проаналізовано законодавче забезпечення розвитку інноваційної сфери в Україні та окреслено основні проблеми його формування та реалізації Continue reading