Г. Махініч, асп. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В статті розкрито ключові теоретичні та методичні аспекти формування та функціонування системи управління якістю продукції на підприємстві Continue reading

Т. Овчаренко, канд. екон. наук ЕКОНОМІЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ ДЛЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У статті розглянуто сучасний стан інвестиційного клімату України, визначено його економічну привабливість для прямих іноземних інвестицій та запропоновано Continue reading

Н. Бутенко, канд. екон. наук, доц., М. Кривенко, асп. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

Детально проаналізовано механізм систематизації конкурентних переваг при побудові конкурентної карти ринку. Розглянуто сучасний стан конкуренції Continue reading

В. Балан, канд. фіз.-мат. наук, доц. СТОХАСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ Й ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ

Розглянуто можливості застосування системи збалансованих показників для досягнення стратегічних цілей банківських установ. Запропоновано стохастичну модель, Continue reading

А. Дука, канд. екон. наук РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЇ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

Проаналізовано теоретичні та організаційні засади розвитку кредитних спілок. Сформульовано напрями активізації їх розвитку в Україні з метою пом’якшення Continue reading

С. Фірсова, канд. екон. наук, доц., І. Корнілова, канд. екон. наук, доц. СВОБОДА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

В статті проаналізовані критерії свободи економіки України. Розглянуто заходи комплексного характеру, направлені на мінімізацію ризиків від світової Continue reading

О. Жилінська, канд. екон. наук, доц. ТЕНДЕНЦІЇ ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОМУ КОНТЕКСТІ

Виявлено особливості динаміки винахідницької активності країн світу за умов посилення глобалізації на ринках об’єктів інтелектуальної власності. Continue reading

Р. Пікус, канд. екон. наук, доц., О. Терещенко, асп. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ

В статті вивчено міжнародний досвід діяльності страхових посередників та розроблено рекомендації щодо удосконалення діяльності страхових Continue reading

І. Маркіна, д-р екон. наук, проф., О. Драган, здобувач МОДЕЛІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У статті розглядаються підходи до визначення основних моделей фінансування вищої освіти у зарубіжних країнах. Акцентується увага на ваучерній схемі Continue reading