Шевчук О.С. Вплив узгоджених дій учасників страхового ринку на розвиток конкуренції на цьому ринку

У статті наведено позитивні та негативні ефекти конкуренції на ринку для споживачів та конкуруючих фірм. Автором зазначені різні типи антиконкурентних угод Continue reading

Лібіх К.О. Вдосконалення законодавчого забезпечення страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні відповідно до норм міжнародного права

У статті проаналізовані проблеми розвитку страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні, що потребують вирішення на законодавчому рівні, Continue reading

Третьякова Г.М. Реформа системи пенсійного забезпечення в Україні

У статті наведений варіант можливої реформи системи пенсійного забезпечення в Україні і на його основі виявлені і узагальнені проблеми пенсійного забезпечення в сучасних умовах. Continue reading

Стецюк Т.І. Фінансові основи побудови системи охорони здоров’я на засадах страхової медицини

В статті йдеться про фінансові основи побудови системи охорони здоров’я на засадах страхової медицини. Автор обґрунтовує концептуальні засади впровадження Continue reading

Малинич Г.М. Методичні підходи до аналізу фінансової надійності страхових компаній:переваги та недоліки

Проаналізовано методичні підходи аналізу фінансової надійності страхових компаній в страховій справі та статистичній науці. Continue reading

Рудик В.К. Перспективи розвитку нових видів страхування на страховому ринку України

Розглянуто стан страхового ринку України і проаналізовано використання нових видів страхування на ньому. Досліджено перспективи їх розвитку Continue reading

Островерха Р.Е. Прибуткове оподаткування страхових компаній: досвід та напрямки удосконалення

Критично оцінено діючу практику прибуткового оподаткування страховиків щодо її відповідності науковим принципам оподаткування, Continue reading

Коваленко Ю.М. Державне регулювання розміщення страхових резервів в Україні

У статті розглянуто принципи розміщення страхових резервів: безпечність, ліквідність, прибутковість, диверсифікованість. Проаналізовано вітчизняні Continue reading