Клименко В.В. Взаємодія страхового і банківського ринку: світовий досвід і Україна

У статті проаналізовано основні світові моделі співробітництва страхових компаній і банків. Охарактеризовано основні типи продуктів банківського страхування (bankassurance). Continue reading

Железняк В.Ю. Напрями вдосконалення інфраструктури фінансового ринку

Пропонується створення інвестиційно-проектного бюро як нового суб’єкта інфраструктури фінансового ринку, діяльність якого буде спрямована на розширення схеми Continue reading

Євтушенко Т.П. Моделювання медичного страхування з використанням системно-функціонального підходу

Система управління медичним страхуванням (мотиви страхової діяльності, моделювання страхового продукту, реалізація страхового продукту, управління ризиком у медичному страхуванні). Continue reading

Баюра Д.О. Корпоративна соціальна відповідальність як складова підвищення ефективності системи корпоративного управління

В статті проаналізовано сутність корпоративної соціальної відповідальності компаній з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду. Continue reading

Внукова Н.М., Смоляк В.А., Ачкасова С.А. Особливості стрес-тестування страхових компаній

У статті розкрито сутність та особливості проведення стрес-тестування страховиків. Охарактеризовано види стрес-тестів та ризики страхових компаній, Continue reading

Нечипоренко В.В. До питання правового регулювання перестрахування в умовах сьогодення

В даній статті сконцентровано увагу на окремих актуальних питаннях нормативно-правового регулювання перестрахування в Україні. Запропоновано можливі шляхи Continue reading

Моташко Т.П. Страховий ринок як альтернативний напрям вкладання коштів населення

Досліджено особливості та тенденції функціонування світових ринків страхування та активність населення на них. Визначено, наскільки реалії українського Continue reading

Марченко А.Ю. Страхування життя позичальників іпотечних кредитів: проблеми та перспективи розвитку в Україні

В статті досліджуються страхові продукти щодо страхування життя позичальників іпотечних кредитів в Україні. Проведено аналіз надання даних продуктів Continue reading

Ігнатюк А.О. Вплив фінансових посередників на нерівномірність розподілу доходів у суспільстві

Аналізується механізм впливу фінансового розвитку на суспільний добробут і, зокрема, на нерівномірність розподілу доходів у суспільстві. Continue reading