Матвієнко С. Аналіз конкурентоспроможності вітчизняних банківських установ

У статті проаналізовано конкурентоспроможність вітчизняних банківських установ в умовах фінансової кризи. Визначена роль та місце конкурентоспроможності Continue reading

Костирко Л., Разумцев В. Розвиток фінансового контролю використання бюджетних коштів: сучасні тенденції та перпективи

Проведене теоретичне узагальнення та подано вирішення наукової проблеми розвитку фінансового контролю використання бюджетних коштів. Запропоновано концепцію фінансового Continue reading

Боровікова М. Еволюція формування методологічних підходів до регулювання банківського капіталу у міжнародній практиці

Дослідження зосереджено на побудові хронології подій щодо міжнародної практики розробки та застосування методологічних положень з регулювання Continue reading

Моторина І. Диверсифікація як спосіб зниження ризику можливих збитків вкладів фізичних осіб в умовах фінансової кризи

У статті проаналізовано роль і місце фізичних осіб в структурі суб’єктів інвестиційної діяльності та з’ясовано значення диверсифікації Continue reading

Ковтонюк О. Основні етапи розвитку синдикованого кредитування у світі та його специфіка як складової фінансового забезпечення міжнародних операцій

З’ясовано специфіку та основні етапи розвитку синдикованого кредитування як складової фінансового забезпечення міжнародних операцій та визначено вплив Continue reading

Сошка Н. Теоретичні аспекти формування податкових надходжень місцевих бюджетів

У статті розглядаються теоретичні аспекти формування податкових доходів місцевих бюджетів в Україні. Обґрунтовано необхідність та розкрито основні пропозиції Continue reading

Волошенко А. Необхідність та методи державного регулювання цін в умовах світової економічної кризи

У статті проводиться дослідження необхідності в умовах світової фінансової кризи посилення впливу держави в ціноутворення. Розглядаються методи державного регулювання цін. Continue reading

Яременко О. Роль Міжнародного Валютного Фонду у забезпеченні валютного регулювання в Україні

У статті розглядається практика взаємодії України з МВФ. Розкриваються особливості функціонування МВФ по забезпеченню стабільності валютної системи. Continue reading

Колечко Д. Ризики в моделях позаофісного банкінгу

В статті розглянуто характеристики сучасних моделей позаофісного банкінгу з використанням роздрібних агентів, обґрунтовано доцільність і умови їх практичної реалізації, Continue reading

Буй Т. Фінансовий інжиніринг на ринку корпоративних боргових цінних паперів України

Висвітлено підходи до визначення фінансового інжинірингу та його методів, обґрунтовано доцільність використання нових видів боргових цінних паперів, Continue reading