Мошкова М. Сек’юритизація іпотечних активів: проблеми та перспективи розвитку

З’ясовано особливості механізму сек’юритизації іпотечних активів у світовій практиці, здійснено аналіз розвитку сек’юритизаційних операцій на прикладі Continue reading

Ігнатюк А. Поняття та види фінансових посередників, їх значення у сучасній ринковій економіці

Досліджуються поняття та функції фінансових посередників, їх види в економічній системі України з метою аналізу ролі фінансових посередників в сучасній Continue reading

Моташко Т. Залучення грошових коштів населення шляхом емісії державих цінних паперів: світовий досвід

Досліджено світовий досвід залучення грошових коштів населення шляхом емісії державних цінних паперів. Розроблено рекомендації щодо активізації населення Continue reading

Краєвський В. Аналітично-облікове забезпечення та методологічні особливості побудови фінансового рахунку

В статті розглядається аналітично-облікове забезпечення та методологічні особливості побудови фінансового рахунку. Фінансовий рахунок, Continue reading

Белінська Я. Структурні диспропорції ринку капіталу в країнах з трансформаційною економікою

На сучасному етапі загострилося питання пошуку довгострокових ресурсів розвитку. Об’єктивною умовою його вирішення є налагодження ефективної роботи Continue reading

Гордей О. Соціальна складова системи фінансового забезпечення рівня життя населення

У статті запропонований новий методологічний підхід до дослідження рівня життя населення, заснований на поєднанні моделі соціально орієнтованої Continue reading

Рак Р., Ковальська К. Державні цінні папери у сфері державних запозичень України

Стаття присвячена визначенню місця держаних цінних паперів сфері державних запозичень та використанню їх у якості інструменту держаної боргової Continue reading