І.С. Каракулова, канд. екон. наук, асист ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ В УКРАЇНІ

В статті досліджуються особливості системи страхування кредитів комерційних банків. Розглядаються питання розвитку даного виду страхування в умовах фінансової Continue reading

І.Є. Януль, канд. екон. наук, доц. ІПОТЕЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

В статті вивчаються сучасний стан іпотечного страхування у провідних країнах світу, проблеми іпотечного страху­вання в Україні. Визначено шляхи удосконалення іпотечного Continue reading

Г.П. Голубнича, канд. екон. наук, доц ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Досліджено історичні етапи забезпечення прозорості на ринку страхових послуг в умовах глобалізації та уніфікацїї об­ліково-аналітичної інформації. Continue reading

Н.В. Приказюк, канд. екон. наук, доц. А.Ю. Марченко, асист. СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА СУЧАСНОМУ СТРАХОВОМУ РИНКУ

Досліджено сучасний стан страхового ринку, стратегії поведінки страхових організацій на сучасному страховому рин­ку та сприйняття страхових послуг потенційними Continue reading

В.В. Тринчук, канд. екон. наук, доц. ВЗАЄМОДІЯ БАНКІВ ТА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ПРИ ТРАНСПОРТНОМУ СТРАХУВАННІ

Провідна роль банківських установ в процесі аквізиції продуктів транспортного страхування потребує детального вивчення самої економічної природи банкострахування. Continue reading

О.В. Машаро, заступник Генерального директору УАСК АСКА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ АВТОЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

На підставі аналізу результатів п’ятирічного функціонування в Україні обов’язкового страхування цивільно- правової відповідальності власників Continue reading

Ю.П. Гришан, канд. екон. наук, доц ПОБУДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОБРОВІЛЬНИМ МЕДИЧНИМ СТРАХУВАННЯМ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ (НА ПРИКЛАДІ МОДЕЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДМС ВАТ “СТ “ІЛЛІЧІВСЬКЕ” НА ММК ІМ. ІЛЛІЧА)

В статті наводиться приклад впровадження системи управління добровільним медичним страхуванням в умовах еко­номічної кризи на великому Continue reading

Р.В. Пікус, канд. екон. наук, доц. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

В статті проаналізовано загальні тенденції управління активами страховиків на міжнародних страхових ринках, про­ведено порівняльний аналіз з українською Continue reading

О.В. Залєтов, канд. екон. наук, доц. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Розглянуто сучасний стан ринку страхових послуг України. Запропоновано заходи підвищення ефективності надання страхових послуг в умовах вітчизняного економічного Continue reading